ხუთშაბათი , აგვისტო 6 2020
geen

სიახლეები

სოციალური მეწარმე

სოციალური მეწარმე არის პიროვნება, რომელიც ეწევა ისეთ ინოვაციურ საქმიანობას, რომელსაც გააჩნია საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრის პოტეციალი. მას აქვთ სურვილი გარისკოს და ჩადოს ძალისხმევა ინიციატივებში, რომლებიც საზოგადოებაში დადებითი ცვლილებების შეტანაზეა ორიენტირებული. სოციალური მეწარმეობის მაგალითებია: მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები, საგანმანათლებლო პროგრამები, აუთვისებელი სფეროებისთვის საბანკო მომსახურებების მიწოდება, ეპიდემიური დაავადებების მქონე ბავშვების დახმარება და ა.შ.

ვრცლად »

უფასო რჩევები: სახელმწიფო აგროპროგრამები

2013 წლიდან სახელმწიფო აგროსექტორის სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს პროგრამებს, რომლებიც ხელს უწყობს მეწარმეს გრანტის ან/და შეღავათიანი კრედიტის მიღებაში, რათა მათ მეტი ეფექტურობით შეძლონ თავისი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განხორციელება. რჩევები გაიცემა პროექტის business.org.ge გუნდის მიერ. რჩევები უფასოა.

ვრცლად »

ჩამტვრეული ფანჯრების თეორია

თუ გსურთ თქვენს ოფისში აღარ დარჩეს მთელი ფანჯრები, გააჭიანურეთ პირველი ჩამტვრეული ფანჯრის გამოცვლა და სასურველ შედეგსაც მიიღებთ. ჩამტვრეული ფანჯრების თეორია ამტკიცებს, რომ წვრილმანი სამართალდარღვევებისადმი საზოგადოების შემწყნარებლობა მთლიანად კრიმინალის დონის ამაღლებას იწვევს. წვრილმანი დარღვევები (ნაგვის დაყრა არასათანადო ადგილებში, ვანდალიზმი, ქუჩებში საჯაროდ თრობა და სხვა მსგავსი) ამის მნახველი ადამიანების დიდ ნაწილს იმავე …

ვრცლად »

ინტერვიუ საკონსულტაციო კომპანია Darts Group-ის დირექტორთან დავით არძენაძესთან

Darts Group დაფუძნდა 2016 წელს და წარმოადგენს ინოვაციური იდეების მქონე ახალგაზრდებისგან დაკომპლექტებულ ბიზნეს-საკონსულტაციო კომპანიას. Darts Group მუშაობს აჭარის რეგიონში და იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს სთავაზობს კომპლექსურ მომსახურებას ბიზნესის წარმატებულად განვითარებისთვის. Darts Group-ის გუნდს შემუშავებული აქვს სხვადასხვა მოცულობის 50-ზე მეტი საინვესტიციო და ბიზნეს-პროექტი. business.org.ge დაინტერესდა როგორ დაიწყო Darts Group-ის დირექტორმა დავით არძენაძემ …

ვრცლად »

ახალი პროდუქტის ფასწარმოქმნის სტრატეგიები

ფასწარმოქმნის სტრატეგიები პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპების მიხედით იცვება. ყველაზე დიდი გამოწვევა ახალი პროდუქტის გამოშვებისას გვხვდება. არჩევანი ორ სტრატეგიის შორის არის გასაკეთებელი: ე.წ. ,,ნაღების მოხდის’’ ფასწარმოქმნასა და „ბაზარზე შეღწევის“ ფასწარმოქმნას შორის. ბაზარზე ნაღების მოხდის ფასდადების სტრატეგია -  ბევრი კომპანია ახალ პროდუქტზე თავდაპირველად აწესებს მაღალ ფასს, რათა მიიღოს მაღალი შემოსავალი (ასე ვთქვათ ,,ნაღები მოხადოს’’) ბაზრის ყველა ფენიდან.

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი VI

აქ მოცემულია 3 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ საბანკო, სადაზღვევო და ტურიზმის ბაზრების მონაცემები. ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი nbg.gov.ge აქ იხილავთ საქართველოში რეგისტრირებული საბანკო დაწესებულებების რეესტრს, ცალკეული ბანკების საბაკო სისტემის ჯამურ ფინანსურ მაჩვენებლებს, ფინანსური ინსტიტუტების (ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, საპენსიო სქემები…) რაოდენობებს წლებისა და თვეების მიხედვით, ფინანსურ და მონეტარულ სტატისტიკას, ანალიტიკურ …

ვრცლად »

კონკურენტული უპირატესობა

კონკურენცია არის მეტოქეობა ბაზარზე გარკვეული სარგებლის მიღების მიზნით. თქვენი კონკურენტები თქვენს სამოქმედო ბაზარზე თქვენს სამიზნე სეგმენტს სთავაზობენ იგივე პროდუქტს, რომელსაც ყიდით თქვენ.  მყიდველი ცდილობს მიიღოს მეტი სარგებელი გაცემული ფულის სანაცვლოდ და კონკურენტი ბიზნესებიდან ჯილდოვდება საუკეთესო. წარმატების მისაღწევად ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია კონკურენტული უპირატესობის ფლობა – თუკი თქვენს ბიზნესს აქვს ისეთი უნიკალური …

ვრცლად »

პოზიციონირება: სტრატეგიის შერჩევა

პოზიციონირების მიზნებისთვის კონკურენტული უპირატესობების ამორჩევის შემდეგი ეტაპია პოზიციონირების სტრატეგიის შერჩევა. როგორც წესი, მომხმარებელი ირჩევს პროდუქტს ან მომსახურებას, რომელიც უდიდეს ფასეულობას სთავაზობს მას. მარკეტოლოგებს სურთ ბრენდის მნიშვნელოვან, კონკურენტებისაგან განსხვავებულ სარგებელზე გაამახვილონ ყურადღება. ბრენდის სრულ პოზიციონირებას ეწოდება ბრენდის ფასეულობათა განაცხადი – სარგებლის სრული კომპლექსი, რომლითაც პოზიციონირებულია ბრენდი. ეს არის პასუხი მომხმარებლის კითხვაზე, …

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი V

აქ მოცემულია 2 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი ბიზნესის დაწყებისთვის, საწარმოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის აუცილებელი და სხვა ინფორმაცია. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის ვებ-გვერდი matsne.gov.ge აქ შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები. საჯარო რეესტრის ეროვნული …

ვრცლად »

პარეტოს პრინციპი

პარეტოს პრინციპი არის ემპირიული წესი, რომლის თანახმადაც ძალისხმევის 20 % იძლევა შედეგის 80 %-ს, ხოლო ძალისხმევის დანარჩენი 80 % იძლევა შედეგის მხოლოდ 20 %-ს: საქმეზე მოქმედი მნიშვნელოვანი ფაქტორების რაოდენობა ცოტაა, უმნიშვნელო – ბევრი. წარმატებას იწვევს მცირე რაოდენობის მაღალშედეგიანი ქმედებები, წარუმატებლობისთვის კი მცირე რაოდენობის დესტრუქციული ძალებიც საკმარისია. პარეტოს პრინციპის თანახმად, თუ …

ვრცლად »