სამშაბათი , თებერვალი 18 2020
geen

სიახლეები

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა: 2016-2017

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია პირველადი წარმოების პროდუქტის ხარისხისა და მოსავლიანობის ზრდის ხელშეწყობა, მოქმედი გადამმუშავებელი და შემნახველი აგროსაწარმოების გაფართოება და მოდერნიზაცია, ფერმებსა და საწარმოებში საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. პროგრამა ხორციელდება ''სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტის'' (AMMAR) ფარგლებში..

ვრცლად »

DCFTA საქართველოში: EU შიდა ბაზარი

ევროპის შიდა ბაზარი, ასევე ცნობილი როგორც „ერთიანი ბაზარი“, ხალხსა და ბიზნესს აძლევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავისუფლად გადაადგილებისა და ვაჭრობის საშუალებას. პრაქტიკულად, ის სთავაზობს მომხმარებელს პროდუქციის ფართო არჩევანს და აძლევს მათი ყიდვის საშუალებას კონკურენტუნარიან ფასად, ამასთანავე, ხელს უწყობს მომხმარებელს იყოს დაცული საკუთარ ქვეყანაში, საზღვარგარეთ და/ან ინტერნეტით ვაჭრობისას. ასევე დიდი და პატარა კომპანიებისთვის ამარტივებს კონკურენციას და ამავდროულად ამარტივებს და აიაფებს..

ვრცლად »

იმპორტის ფასების ინდექსი: ივნისი, 2018

ქვემოთ მოცემულია იმპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: კოქსი, ნავთობის გადამუშავების პროდუქტები და ბირთვული სათბობი; ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ფასთა კლება არცერთ კატეგორიას არ შეხებია..

ვრცლად »

საქართველოს გართობის ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს გართობის ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა ტურიზმის მიმოხილვა კაზინოები თამაშების რეგულაცია საქართველოში კვება და სასმელები ღამის კლუბები სტადიონები და არენები ფიტნესი და ცურვა თეატრები და საკონცერტო დარბაზები კვლევა მომზადებულია Colliers International-ის მიერ...

ვრცლად »

ინფლაცია საქართველოში: 2018, ივლისი

2018 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში -0,3 პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2,8 პროცენტი შეადგინა. ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები შემცირდა 1,1 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე -0,32 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები შემცირდა ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი (-12,6 პროცენტი), ბოსტნეული და ბაღჩეული (-10,7 პროცენტი)..

ვრცლად »

ეკონომიკური მიმოხილვა: 2018, ივნისი

2018 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკურ ზრდაში ძირითადი წვლილი მარაგების ცვლილებამ და ინვესტიციებმა შეიტანა. თუმცა, ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, საშუალოვადიან პერიოდში კვლავ წმინდა ექსპორტი იქნება ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი. ასევე მოსალოდნელია, რომ მსოფლიო ეკონომიკის გაჯანსაღება ვაჭრობით იყოს გამოწვეული. ზრდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება ინვესტიციები. ამასთან, განხორციელებული რეფორმები და მილსადენის პროექტი ორიენტირებულია ქვეყანაში..

ვრცლად »

ექსპორტის ფასების ინდექსი: ივნისი, 2018

ქვემოთ მოცემულია ექსპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: ქვანახშირი და ლიგნიტი; ტორფი; ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი; ურანი და თორიუმი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; ლითონის მადნები და სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქცია; ფასების კლება დაფიქსირდა შემდეგ კატეგორიებში..

ვრცლად »

რეფორმეტრი: პროფესიული განათლების რეფორმა

პროექტს "რეფორმეტრი" ახორციელებს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი USAID G4G-ის მხარდაჭერით. მისი მიზანია ეკონომიკური რეფორმების პროგრესის ანალიზი და რეფორმით დაინტერესებულ მხარეებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა. 2018 წლის 25 აპრილს, რეფორმეტრის მეორე ფაზა პროფესიული განათლების რეფორმის შესრულების შეფასებით გაგრძელდა. სამთავრობო კვლევამ აჩვენა, რომ რეფორმის 2013-17 წლების სამოქმედო გეგმის 83,3 % შესრულებულია. აღნიშნული მაჩვენებელი I ფაზაში 80 %-ს შეადგენდა..

ვრცლად »

DCFTA საქართველოში: მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება

EU4Business, EIB (European Investment Bank) და EIF (European Investment Bank) პროკრედიტ ჰოლდინგის მეშვეობით ახორციელებენ მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას EU4Business ინიციატივის ფარგლებში. შეთანხმება, რომელსაც ხელი უკვე მოეწერა, ითვალისწინებს 100 მილიონი ევროს ინვესტიციას საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. EU4Business ინიციატივის მიზანია ადგილობრივი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის დაფინანსების ხელმისაწვდომობის ზრდა, რისთვისაც: თითოეულ სესხზე 70%-იანი გარანტიის გაცემა..

ვრცლად »

მემცენარეობის პროდუქტების საშუალო ფასები ”ფერმის კართან”: 2017

ქვემოთ მოცემულია მემცენარეობის პროდუქტების საშუალო წლიური ფასები (ლარი/კგ.) ''ფერმის კართან'' - ამ პროდუქტების მწარმოებლებისგან შესყიდვის ფასები - 2017 წლისთვის. აგროწარმოებით დაინტერესებულ პირებს ეს მონაცემები გამოადგებათ სხვადასხვა პროდუქტის ფასების წლიური დინამიკის დასანახად და, შესაძლებელია, საკუთარი აგროპროდუქციის ფასების პროგნოზირებისთვისაც. აგროპროდუქტების საშუალო ფასები ''ფერმის კართან''..ასევე შეგიძლიათ იხილოთ იგივე მონაცემები 2014-2016 წლებისთვის..

ვრცლად »