ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სიახლეები

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები: 2017 წლის 3 კვარტალი

ფინანსურ ინვერტიციებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს უკავია. მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში არსებითად მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნებისთვის.  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები იწვევს ქვეყანაში წარმოების მასშტაბისა და დასაქმების დონის ზრდას. ამის გარდა, ხელს უწყობს ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობას. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წლის 3 კვარტლის მონაცემების...

ვრცლად »

გენდერული სტატისტიკა განათლების სისტემაში

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების საფუძველზე უმაღლეს განათლებას 376,200 ქალი (ქალების 36 %), ხოლო 305,600 მამაკაცი (მამაკაცების 32 %) ფლობდა. აღწერა მოიცავს 25-დან 64-მდე წლის ასაკის მოსახლეობას. საბაზო და საშუალო სკოლის დასრულების მაჩვენებლები 2016/2017 წლისთვის ასე გამოიყურება...როგორც ქალი, ასევე კაცი სტუდენტების რაოდენობა ყველაზე მაღალია სოციალური მეცნიერებების, ბიზნესის და სამართლის პროგრამებზე. ქალი სტუდენტების რიცხოვნობა ყველაზე დაბალია სოფლის მეურნეობის...

ვრცლად »

სურსათის ექსპორტი: 2017 წელი

2016 წლის 3 კვატლის მონაცემების შედარებით 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან, შეიძლება ითქვას, რომ მზარდი საერთო  ექსპორტის ფონზე სურსათის წილმა ექსპორტში 12.8 %-დან 8,32 %-მდე დაიკლო. სურსათის ექსპორტის ღირებულება გასულ წელთან შედარებით 16.67 %-ით შემცირდა და 161,35 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საექსპორტო საქონლის პოზიციებს შორის ექსპორტირებული რაოდენობის მიხედვით მინერალური წყლები, ბოსტნეული და ღვინო ლიდერობს. ექსპორტირებული საქონლის ღირებულების მიხედვით წამყვანი პოზიციები...

ვრცლად »

ხელოვნური ინტელექტი და მისი მნიშვნელობა

ხელოვნური ინტელექტის მზარდი მნიშვნელობა და მიმდინარე ტენდენციები უამრავ კითხვას წარმოშობს "გონიერი მანქანების" ბიზნესზე გავლენასთან დაკავშირებით. ქართველი მეწარმეები თუ ნაკლებად პრიორიტეტულად თვლიან საკუთარი ბიზნესების განვითარებულ ტექნოლოგიებთან მორგებას, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში ამ თემას უყურადღებოდ ტოვებენ. ბოსტონის საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში რესპოდენტთა 84%-მა  ხელოვნური ინტელექტი კონკურენტული უპირატესობის...

ვრცლად »

მოტივაცია და მის მოსაპოვებლად საჭირო მეთოდები

ადამიანის მოტივაციაზე პასუხისმგებელია ტვინის ნაწილი, რომელიც „მიმდებარე ბირთვის“ სახელითაა ცნობილი. სწორედ ამ არეში ნეიროგადამცემი სხეულის დანარჩენ ნაწილს ქიმიურ შეტყობინებას - დოპამინს უგზავნის. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მოტივირებული ხალხი დოპამინის მეტი დონის გამოყოფით ხასიათდება. თუ მოტივაციის არქონას უჩივით, ხელი შეუწყეთ დოპამინის აქტივაციას თქვენი ამოცანებისა და ფასეულობების ერთმანეთთან თანხვედრაში მოყვანით. დოპამინის დაბალი დონე ადამიანს...

ვრცლად »

ინტერვიუ ”ორგოს” მეღვისნესთან გოგი დაქიშვილთან

ღვინის მარანი ‘’თელედა’’ ქვევრის რქაწითელს და საფერავს აწარმოებს, რომლებიც ბრენდით ’’ორგო’’ წარმატებით იყიდება საქართველოში და უცხოეთში ელიტარული კლასის ღვინოების ბაზარზე. ‘’თელედას’’ დამფუძნებელი და მეღვინე გოგი დაქიშვილი 25 წელია მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში მუშაობს. business.org.ge დაინტერესდა როგორ ქმნის ბატონი გოგი ღვინოს, როგორ გახდა მისი საქმე წარმატებული და რა რჩევებს მისცემს ის სხვა მეწარმეებს. ინტერვიუ …

ვრცლად »

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც მოწოდებულია საზოგადოების ყველა სეგმენტს შესთავაზოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე და მოთხოვნებზე მორგებული მაღალი ხარისხის სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები. აკადემია ზრუნავს პროფესიონალიზმის დონის ამაღლებაზე ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, ასევე, ქვეყნის მასშტაბით ადამიანური რესურსის კომპეტენციის...

ვრცლად »

ტურიზმი: 2017 წელი, ნოემბერი

საქართველოს მიმდინარე წლის ნოემბერში 524,108 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით +14.1%-ია. მათ შორის 24 საათი და მეტი დროით საქართველოში 201,056 საერთაშორისო მოგზაური გაჩერდა  (ზრდა +21.8%). 2017 წლის ნოემბერში ყველაზე მეტი ვიზიტი  სომხეთიდან (+7.2%), აზერბაიჯანიდან (+11.2%),  თურქეთიდან  (+6.8%), რუსეთიდან (+35.2%), და ირანიდან (+92.5%) განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია...

ვრცლად »

სტარტაპ საქართველო: აგროპარკი

„სტარტაპ საქართველო" სს „საპარტნიორო ფონდის" მიერ დაფუძნდა. იგი ეკონომიკური რეფორმის ნაწილია და მისი მიზანია საქართველოში ბიზნესის (სტარტაპების) განვითარებისთვის ხელშეწყობა. პროგრამა ერთობლივად მომზადდა საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ. ბიზნეს იდეა ინოვაციურ ან მაღალტექნოლოგიურ კომპონენტს უნდა ითვალისწინებდეს. ინოვაციურ კომპონენტში დაფინანსების მოპოვება შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, ან პირთა...

ვრცლად »

საქართველოს მერძევეობის დარგის მიმოხილვა: 2016 წელი

2016 წელს საქართველოს ნედლი რძის ბაზრის მოცულობა იყო დაახლოებით 0,45 მილიარდი ლარი, ანუ 0.22 მილიარდი აშშ დოლარი. ადგილობრივი რძის წარმოების დაახლოებით მესამედი ინდუსტრიულ გადამუშავებას ექვემდებარება, რაც იმით არის გამოწვეული, რომ ნედლი რძის წარმოებისა და გადამუშავების ბაზრის დიდ წილს შეადგენენ მცირე შინამეურნეობები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი, როგორც ბიზნესოპერატორები და ფორმალურად არ ახდენენ რძის გადამუშავებას. ეს შესაძლებელია წარმოადგენდეს ინვესტიციების...

ვრცლად »