შაბათი , ივნისი 22 2024
geen

სიახლეები

რჩევები ნეგატიურობის თავიდან ასაცილებლად

ქრონიკულად ნეგატიური ხალხი ცუდი გავლენის მატარებელია სხვა ადამიანებზე. კონკრეტულად, მათ შეუძლიათ შეანელონ პიროვნების იმპულსები და ხელი შეგიშალონ მას განვითარებასა და წარმატების მიღწევაში. წამყვანი მეწარმეები შემდეგ რჩევებს უზიარებენ დაინტერესებულ პირებს ნეგატიური ხალხის იდენტიფიცირებისა და გზიდან ჩამოშორებისთვის. ნეგატიური, წარუმატებელი ადამიანის ენერგია შემზღუდველია. გაიხსენეთ, როგორ გრძნობთ თავს ამ 5 ადამიანიდან თითოეულთან გატარებული დროის ....

ვრცლად »

ეკონომიკური ტენდენციები: საგარეო ვაჭრობა (2014-2017)

რეალურ გამოხატულებაში 2016 წლის მანძილზე ექსპორტი ზრდადი ტემპებით იმატებდა. პირველ კვარტალში რეალურმა ექსპორტმა თითქმის 7 პროცენტით მოიმატა, მეოთხე კვარტალში კი რეალური ზრდა უკვე 10.5 პროცენტს შეადგენდა. ჯამში ორწლიანი კლების შემდეგ, 2016 წელს რეალური ექსპორტი 7.8 პროცენტით გაიზარდა. სექტემბრიდან ზრდა უკვე მიღებულ შემოსავლებზეც აისახა, როდესაც ექსპორტი ნომინალურ გამოხატულებაში 8.3 პროცენტის ოდენობით გაიზარდა. ოქტომბერში ნომინალური მოცულობის ექსპორტი მცირედით, 0.8 პროცენტით...

ვრცლად »

სურსათის ფასები: 2017 წლის I-II-III კვარტლები

ქვემოთ მოცემულია სურსათის კონკრეტული სახეების საშუალო საცალო ფასები 2017 წლის I, II და III კვარტლისთვის. (სურსათის საშუალო საცალო ფასი გამოთვლილია 1 კილოგრამი სურსათის ღირებულების 100-ზე გამრავლებით). ქვეყნის ტერიტორიაზე რეზიდენტების და არარეზიდენტების მიერ პირადი მოხმარების მიზნით საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების ცვლილების დასადგენად იყენებენ სამომხმარებლო ფასების ინდექსს. სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წარმოადგენს მომხმარებელთა მიერ შეძენილი საქონლისა და...

ვრცლად »

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები: 2017 წლის 3 კვარტალი

ფინანსურ ინვერტიციებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს უკავია. მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში არსებითად მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნებისთვის.  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები იწვევს ქვეყანაში წარმოების მასშტაბისა და დასაქმების დონის ზრდას. ამის გარდა, ხელს უწყობს ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობას. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წლის 3 კვარტლის მონაცემების...

ვრცლად »

გენდერული სტატისტიკა განათლების სისტემაში

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების საფუძველზე უმაღლეს განათლებას 376,200 ქალი (ქალების 36 %), ხოლო 305,600 მამაკაცი (მამაკაცების 32 %) ფლობდა. აღწერა მოიცავს 25-დან 64-მდე წლის ასაკის მოსახლეობას. საბაზო და საშუალო სკოლის დასრულების მაჩვენებლები 2016/2017 წლისთვის ასე გამოიყურება...როგორც ქალი, ასევე კაცი სტუდენტების რაოდენობა ყველაზე მაღალია სოციალური მეცნიერებების, ბიზნესის და სამართლის პროგრამებზე. ქალი სტუდენტების რიცხოვნობა ყველაზე დაბალია სოფლის მეურნეობის...

ვრცლად »

სურსათის ექსპორტი: 2017 წელი

2016 წლის 3 კვატლის მონაცემების შედარებით 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან, შეიძლება ითქვას, რომ მზარდი საერთო  ექსპორტის ფონზე სურსათის წილმა ექსპორტში 12.8 %-დან 8,32 %-მდე დაიკლო. სურსათის ექსპორტის ღირებულება გასულ წელთან შედარებით 16.67 %-ით შემცირდა და 161,35 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საექსპორტო საქონლის პოზიციებს შორის ექსპორტირებული რაოდენობის მიხედვით მინერალური წყლები, ბოსტნეული და ღვინო ლიდერობს. ექსპორტირებული საქონლის ღირებულების მიხედვით წამყვანი პოზიციები...

ვრცლად »

ხელოვნური ინტელექტი და მისი მნიშვნელობა

ხელოვნური ინტელექტის მზარდი მნიშვნელობა და მიმდინარე ტენდენციები უამრავ კითხვას წარმოშობს "გონიერი მანქანების" ბიზნესზე გავლენასთან დაკავშირებით. ქართველი მეწარმეები თუ ნაკლებად პრიორიტეტულად თვლიან საკუთარი ბიზნესების განვითარებულ ტექნოლოგიებთან მორგებას, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში ამ თემას უყურადღებოდ ტოვებენ. ბოსტონის საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში რესპოდენტთა 84%-მა  ხელოვნური ინტელექტი კონკურენტული უპირატესობის...

ვრცლად »

მოტივაცია და მის მოსაპოვებლად საჭირო მეთოდები

ადამიანის მოტივაციაზე პასუხისმგებელია ტვინის ნაწილი, რომელიც „მიმდებარე ბირთვის“ სახელითაა ცნობილი. სწორედ ამ არეში ნეიროგადამცემი სხეულის დანარჩენ ნაწილს ქიმიურ შეტყობინებას - დოპამინს უგზავნის. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მოტივირებული ხალხი დოპამინის მეტი დონის გამოყოფით ხასიათდება. თუ მოტივაციის არქონას უჩივით, ხელი შეუწყეთ დოპამინის აქტივაციას თქვენი ამოცანებისა და ფასეულობების ერთმანეთთან თანხვედრაში მოყვანით. დოპამინის დაბალი დონე ადამიანს...

ვრცლად »

ინტერვიუ ”ორგოს” მეღვისნესთან გოგი დაქიშვილთან

ღვინის მარანი ‘’თელედა’’ ქვევრის რქაწითელს და საფერავს აწარმოებს, რომლებიც ბრენდით ’’ორგო’’ წარმატებით იყიდება საქართველოში და უცხოეთში ელიტარული კლასის ღვინოების ბაზარზე. ‘’თელედას’’ დამფუძნებელი და მეღვინე გოგი დაქიშვილი 25 წელია მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში მუშაობს. business.org.ge დაინტერესდა როგორ ქმნის ბატონი გოგი ღვინოს, როგორ გახდა მისი საქმე წარმატებული და რა რჩევებს მისცემს ის სხვა მეწარმეებს. ინტერვიუ …

ვრცლად »

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც მოწოდებულია საზოგადოების ყველა სეგმენტს შესთავაზოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე და მოთხოვნებზე მორგებული მაღალი ხარისხის სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები. აკადემია ზრუნავს პროფესიონალიზმის დონის ამაღლებაზე ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, ასევე, ქვეყნის მასშტაბით ადამიანური რესურსის კომპეტენციის...

ვრცლად »