ორშაბათი , იანვარი 20 2020
geen

სიახლეები

2016 წლის ავტოპარკი

2016 წლის ბოლოს საქართველოს ავტოპარკი 1,193,975 ავტომანქანისგან შედგებოდა. აქედან მსუბუქი და მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომანქანების წილი 81.6 % იყო, სამგზავრო ავტომანქანების - 4.5 %, ხოლო სატვირთოების წილი 8.3 % იყო. ავტოპარკის 91 % 2007 წლამდეა წარმოებული, 3 წლამდე ასაკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წილი კი 1.3 %-ს შეადგენდა. საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებული იყო Mercedes-Benz-ის და Opel-ის მარკის ავტომანქანები, მოდელებიდან კი ლიდერობდნენ Opel Astra, Mercedes-Benz E, Mercedes-Benz C და Opel Vectra.

ვრცლად »

რეიტინგი: World Economic Forum – გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 2016-2017

World Economic Forum-ის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 138 ქვეყნის კონკურენტულ გარემოს, საზღვრავს ქვეყნების პროდუქტიულობისა და კეთილდღეობის ძირითად განმაპირობებელ და მამოძრავებელ ძალებს. ინდექსი დგება 3 ინდექსის (და 12 ინდიკატორის) ანალიზის საფუძველზე. ესენია: ძირითადი ფაქტორები: ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა, მაკროეკონომიკური გარემო, ჯანდაცვა და პირველადი განათლება ეფექტიანობის გამაძლიერებელი ფაქტორები: უმაღლესი განათლება და ტრეინინგები, სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობა, …

ვრცლად »

”მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი

”მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი აწესრიგებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს. მეწარმე სუბიექტები არიან: ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია) და კოოპერატივი. კანონი განსაზღვრავს პარტნიორთა ვალდებულებებს, მეწარმე სუბიექტთა რეგისტრაციის პირობებს, საწარმოს ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებს… *** სტატიაზე ყველა საავტორო …

ვრცლად »

ბიზნესის მარცხის მიზეზები: აშშ-ის მაგალითი

Statistic Brain Research Institute-ის კვლევის თანახმად, აშშ-ში დამწყები ბიზნესის 25 % საქმიანობას 1 წლის განმავლობაში წყვეტს, 10 წლის შემდეგ კი ბაზრიდან ბიზნესის 71 %-ია გასული. ბიზნესის მარცხის მთავარი მიზეზებია არაკომპეტენტურობა, დაუბალანსებელი ან არასაკმარისი მენეჯერული გამოცდილება, გამოცდილების ნაკლებობა საქონლისა და მომსახურების მართვაში. ბიზნესის მარცხზე ნაკლები სიხშირით ახდენს გავლენას უყურადღებობა, თაღლითობა და …

ვრცლად »

სამაცივრე მეურნეობების კვლევა: 2016

2016 წელს საქართველოში სამაცივრე მეურნეობების რაოდენობა 58 იყო, მათგან 63.8 % 2 რეგიონზე (შიდა ქართლი, თბილისი) მოდიოდა. 2016 წელს სამაცივრე მეურნეობებში მომსახურება გაეწია 8,107 მომხმარებელს. მწარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგანაც შესყიდულ იქნა პროდუქცია - 571 ერთეული შეადგინა. 2016 წლის განმავლობაში 2016 წლის განმავლობაში, მაცივრებში შენახული (განთავსებული) იყო 280.1 ათასი ტონა პროდუქცია, რომლის 44,9 %-ს წარმოადგენდა...

ვრცლად »

მეფუტკრეობა 2016 წელს

საქართველოში ფუტკრის ოჯახების რაოდენობამ 2016 წლის ბოლოსთვის 205,300 ერთეული შეადგინა. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მეტი სკა კახეთში, იმერეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთშია (ამ სამ რეგიონში სკების სრული რაოდენობის ნახევარზე მეტი – 56.2 % მოდის). საქართველოში 2016 წელს 2,100,000 კგ. თაფლი იყო წარმოებული. საქართველოში წარმოებული თაფლის საშუალო ფასი ‘’ფერმის კართან’’ 2016 წელს 13.14 ლარი/კგ. იყო.

ვრცლად »

ბიზნეს რეგისტრი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ და გადმოტვირთოთ სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი. მისი საშუალებით თქვენ შეგძლიათ მოძებნოთ ორგანიზაცია ან ორგანიზაციები შემდეგი პარამეტრებით: საიდენტიფიკაციო ნომერი ორგანიზაციის დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა იურიდიული მისამართი ფაქტობრივი მისამართი საქმიანობა შეგიძლიათ მოძებნოთ როგორც ყველა რეგისტრირებული, ასევე მხოლოდ აქტიური ბიზნეს-სუბიექტები. მოძიების შედეგი შეიცავს თითოეული მოძიებული ორგანიზაციის  საიდენტიფიკაციო კოდს, დასახელებას, …

ვრცლად »

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. კოდექსი საზღვრავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, არეგულირებს გარიგებებს, სანივთო (ქონებრივ) სამართალს, ვალდებულებით და სახელშეკრულებო სამართალს, ჩუქებას, ქირავნობას, ლიზინგს, იჯარას, თხოვებას, სესხს… *** სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ …

ვრცლად »

ბიზნეს-იდეის წყაროები II

ბიზნესის დაწყების მსურველი პირველ რიგში სვამს კითხვას, თუ რა ბიზნესი დაიწყოს და იწყებს იდეების ძებნას. პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე უმეტესად მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ მას შეუძლია. ბიზნესის არჩევა დამოკიდებულია მომავალი მეწარმის ცოდნაზე, უნარ-ჩვევებზე, გამოცდილებაზე, საწყისი კაპიტალის სიდიდეზე, კავშირებზე, სამოქმედო ტერიტორიაზე, ბაზრების მდგომარეობაზე და მრავალ სხვა ფაქტორზე. თუ თქვენ ბიზნეს-იდეის ძებნის …

ვრცლად »

უფასო რჩევები დამწყებ აგრომეწარმეებს

დამწყებ აგროსაწარმოებს პროექტი business.org.ge რჩევებით დაეხმარება მომავალი საქმიანობის გონივრულად დაგეგმვაში, რისკების შემცირებაში, სწორი პირველი ნაბიჯების გადადგმაში. აგრომეწარმეებს business.org.ge-ს გუნდი კონსულტაციებს გაუწევს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: შპს-ის რეგისტრაცია, ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის...

ვრცლად »