პარასკევი , ნოემბერი 22 2019
geen

სიახლეები

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი V

აქ მოცემულია 2 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი ბიზნესის დაწყებისთვის, საწარმოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის აუცილებელი და სხვა ინფორმაცია. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის ვებ-გვერდი matsne.gov.ge აქ შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები. საჯარო რეესტრის ეროვნული …

ვრცლად »

პარეტოს პრინციპი

პარეტოს პრინციპი არის ემპირიული წესი, რომლის თანახმადაც ძალისხმევის 20 % იძლევა შედეგის 80 %-ს, ხოლო ძალისხმევის დანარჩენი 80 % იძლევა შედეგის მხოლოდ 20 %-ს: საქმეზე მოქმედი მნიშვნელოვანი ფაქტორების რაოდენობა ცოტაა, უმნიშვნელო – ბევრი. წარმატებას იწვევს მცირე რაოდენობის მაღალშედეგიანი ქმედებები, წარუმატებლობისთვის კი მცირე რაოდენობის დესტრუქციული ძალებიც საკმარისია. პარეტოს პრინციპის თანახმად, თუ …

ვრცლად »

სამეწარმეო განათლება პროფესიული განათლების სისტემაში

ეს პროექტი, რომელიც გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტოსა და მიუნხენისა და ზემო ბავარიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მხარდაჭერითა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან მჭიდრო თანამშრომლობით განხორციელდა, მიზნად ისახავს ქართულ პროფესიული განათლების დაწესებულებებში სამეწარმეო განათლების გაძლიერებას. ამ მიზნით, პროექტი განიხილავს მეწარმეობის სწავლების საუკეთესო ევროპულ მაგალითებს და აანალიზებს...

ვრცლად »

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები: 2016 წელი

2016 წელს საქართველოში საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული 58 ეკონომიკური სუბიექტი ფუნქციონირებდა. მათგან 77,6% ქალაქ თბილისშია განთავსებული, 10,3% - აჭარაში, 5,2% - იმერეთში, 3,5% - კახეთში, ხოლო დანარჩენი ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში. გზავნილების მიწოდებას საქართველოში 2016 წელს ახორციელებდა საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების 165 სერვის ცენტრი, რომლებშიც დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობამ 3,7 ათასი კაცი შეადგინა. აქედან 891 კურიერი, ფოსტალიონი და ფელდეგერია.

ვრცლად »

საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების ინდექსი (G-EPI)

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინდექსი (G-EPI) წარმოადგენს ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური მონაცემების კომბინაციას და გვიჩვენებს რამდენად არის გადახრილი არსებული მდგომარეობა სასურველისგან. ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე მაჩვენებლები და მათი სასურველი სიდიდეები შეირჩა საქართველოს სოციალურ- ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020-ის მიხედვით. G-EPI-ს გაანგარიშებაში მონაწილეობს 5 მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური ცვლადი:...

ვრცლად »

აგროპროდუქტების საშუალო წლიური ფასები

ქვემოთ მოცემულია 20 აგროპროდუქტის საშუალო წლიური სამომხმარებლო ფასები (ლარებში) 2010-2016 წლებში. აგროწარმოებით დაინტერესებულ პირებს ეს მონაცემები გამოადგებათ სხვადასხვა პროდუქტის ფასების წლიური დინამიკის დასანახად და, შესაძლებელია, საკუთარი აგროპროდუქციის ფასების პროგნოზირებისთვისაც. კვარტლების მიხედვით აგროპროდუქტების ფასების ნახვა შესაძლებელია...

ვრცლად »

თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი: რძე და რძის პროდუქტები

ქვემოთ მოცემულია თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტები რძისთვის და რძის პროდუქტებისთვის. თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი გამოითვლება ფორმულით: ადგილობრივი წარმოება შეფარდებული ადგილობრივ წარმოებას დამატებული იმპორტი, გამოკლებული ექსპორტი, გამრავლებული 100-ზე. ეს კოეფიციენტი გვიჩვენებს თუ რა დონეზე უზრუნველყოფს ქვეყანა მოცემულ პროდუქტზე საკუთარ მოთხოვნებს საკუთარი რესურსით და რამდენადაა ის დამოკიდებული იმპორტზე. ეს მონაცემები შეიძლება საინტერესო იყოს აგრომეწარმეობით დაინტერესებული პირებისთვის …

ვრცლად »

საგარეო ვაჭრობა: 2017 წლის იანვარი-სექტემბერი

სავაჭრო ბრუნვა 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე ) $ 7 მილიარდ 567.5 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1 %-ით მეტია. აქედან ექსპორტი $ 1 მილიარდ 940.3 მილიონს შეადგენს (28.3 %-ით მეტი), ხოლო იმპორტი $ 5 მილიარდ 627.2 მილიონია (7.4 %-ით მეტი).საქართველოს უარყოფითმა …

ვრცლად »

მოქალაქის პორტალი

მოქალაქის პორტალზე მომხმარებლის პირადი გვერდი წარმოადგენს სივრცეს, სადაც მოცემულია პიროვნებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ინფორმაცია და სერვისების ჩამონათვალი. პორტალზე განთავსებული სერვისები გაერთიანებულია შემდეგ კატეგორიებში: პირადი ინფორმაცია, ოჯახი, ჯანმრთელობა, სოციალური მომსახურება, ქონება, ბიზნესი, დავალიანება, ჯარიმები, სხვადასხვა ონლაინ გადახდები.

ვრცლად »

ბიზნესის დამწყებთა გზამკვლევი

გთავაზობთ ნოუ ჰაუ ტრენინგ ცენტრის მიერ მომზადებულ ბიზნესის დამწყებთა გზამკვლევს. გზამკვლევი შემუშავდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ განხორციელებული ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის: „კვლევაზე დაფუძნებული ადვოკატირების, ცნობიერების ამაღლების, ქსელური თანამშრომლობის და ტექნოლოგიების გამოყენების საშუალებით მიგრაციის მართვის პოპულარიზაცია საქართველოში“ ფარგლებში. ბიზნესის დამწყებთა გზამკვლევში იხილავთ შემდეგ თემებს: სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები და საგადასახადო შეღავათები, …

ვრცლად »