ოთხშაბათი , ივნისი 23 2021
geen

კონკურენტული უპირატესობა

კონკურენცია არის მეტოქეობა ბაზარზე გარკვეული სარგებლის მიღების მიზნით. თქვენი კონკურენტები თქვენს სამოქმედო ბაზარზე თქვენს სამიზნე სეგმენტს სთავაზობენ იგივე პროდუქტს, რომელსაც ყიდით თქვენ.  მყიდველი ცდილობს მიიღოს მეტი სარგებელი გაცემული ფულის სანაცვლოდ და კონკურენტი ბიზნესებიდან ჯილდოვდება საუკეთესო. წარმატების მისაღწევად ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია კონკურენტული უპირატესობის ფლობა – თუკი თქვენს ბიზნესს აქვს ისეთი უნიკალური მახასიათებლები, რომლებიც ხელსაყრელად, მომგებიანად გამოგარჩევთ ბაზარზე მოქმედი თქვენი მეტოქეებისგან, მათი სწორად გამოყენებისას მაღალია წარმატების მიღწევის შანსი.

რა არის თქვენი კონკურენტული უპირატესობა პროდუქტის მიხედვით?

რა განსაკუთრებულ ღირებულებებს ქმნით თქვენი კლიენტებისთვის? რა განსაკუთრებულ სარგებელს იღებს კლიენტი? როგორია თქვენი პროდუქტის ხარისხი? როგორია ფასი? გაქვთ თუ არა ფასის რეგულირების საშუალება? რამდენად ძლიერია თქვენი ბრენდი? როგორია პროდუქტის სხვა მახასიათებლები,  რომელთა მიხედვითაც შეიძლება მისი ცნობა და განსხვავება სხვა პროდუქტისგან? გაქვთ თუ არა უნიკალური მახასიათებლების დაპატენტებული პროდუქტი?

თუკი თქვენს ბიზნესს აქვს ისეთი უნიკალური მახასიათებლები, რომლებიც ხელსაყრელად გამოგარჩევთ ბაზარზე მოქმედი თქვენი მეტოქეებისგან, მათი სწორად გამოყენებისას მაღალია წარმატების მიღწევის შანსი.

გაქვთ თუ არა კონკურენტული უპირატესობის მქონე პროდუქტის დამზადების შესაძლებლობები?

გაქვთ თუ არა ხელმისაწვდომობა იაფ რესურსზე? ხარისხიან რესურსზე? იშვიათ რესურსზე? გაქვთ თუ არა ნედლეულის მაღალშედეგიანად გამოყენების სისტემა? გაქვთ თუ არა ნედლეულის მოწოდების გამართული სისტემა? იყენებთ თუ არა ეკონომიურ და მაღალხარისხიანი პროდუქციის დამამზადებელ აპარატურა-დანადგარებს? გაქვთ თუ არა უნიკალური დაპატენტებული ტექნოლოგიები? გყავთ თუ არა პროფესიონალი ტექნოლოგები? გყავთ თუ არა პროფესიონალი თანამშრომლები? იშვიათი სპეციალისტები? დანერგილი გაქვთ თუ არა მართვის მაღალშედეგიანი სისტემა? იყენებთ თუ არა ბაზრის კვლევებს? როგორია მიზნობრივ ბაზრებზე თქვენი ხელმწისაწვდომობა? როგორია  სარეალიზაციო არხების ათვისების სიდიდე? უწევთ თუ არა პროდუქტს ეფექტიან რეკლამას? გაქვთ თუ არა გაყიდვისშემდგომი მომსახურების ძლიერი სისტემა? როგორ გავლენას ახდენს ბიზნესზე მისი ადგილმდებარეობა?

  • კონკურენტული უპირატესობა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი – ის მკაფიოდ უნდა გამოირჩეოდეს კონკურენტებისგან.
  • კონკურენტული უპირატესობა უნდა იყოს თვალსაჩინო კლიენტებისთვის.
  • კონკურენტულ უპირატესობას მნიშვნელოვანი სარგებელი უნდა მოჰქონდეს კლიენტებისთვის.
  • კონკურენტული უპირატესობა უნდა იყოს მდგრადი – საშუალო ან გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა უგებდეს კონკურენტებს.

კონკურენტული უპირატესობ(ებ)ის დადგენა გაგიადვილებთ კლიენტების სეგმენტაციას, მიზნობრივი ბაზრის შერჩევას (ვინ არის თქვენი მყიდველი? რას ანიჭებს უპირატესობას – დაბალ ფასს? მაღალ ფასს მაღალი ხარისხის სანაცვლოდ?…) და პროდუქტის პოზიციონირებას (პოტენციური კლიენტისთვის იმის შეტყობინება, თუ რა უნიკალური მახასიათებლები აქვს პროდუქტს, რით განსხვავდება კონკურენტისგან და რა სარგებელი აქვს ამისთ კლიენტს). კონკურენტული უპირატესობ(ებ)ის ანალიზი ასევე დაგანახებთ, თუ რომელი მიმართულებებით უნდა გაააქტიუროს ბიზნესმა მუშაობა, რათა კონკურენტული სისუსტეები გარდაქმნას უპირატესობებად.

***

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება