ორშაბათი , იანვარი 20 2020
geen

სიახლეები

ბიზნეს-კულტურა

კულტურა ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია და ის გავლენას ახდენს მის სტრატეგიულ მიმართულებებზე, მენეჯმენტზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და ყველა ბიზნეს-ფუნქციაზე ბუღალტრული აღრიცხვიდან დაწყებული პროდუქციის წარმოებით დამთავრებული. კულტურაზე საუბრისას პირველ რიგში ეროვნულ კულტურაზე ვიწყებთ ფიქრს, თუმცა ბიზნეს-კულტურა არანაკლებ მნიშვნელოვან სფეროს წარმოადგენს. იგი აისახება ისეთ აქტივობებზე, როგორებიცაა შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ფორმალობები, სოციალური მედიის...

ვრცლად »

ბიზნეს სექტორის მონაცემები საწარმოთა ზომის მიხედვით: 2017 წლის III კვარტალი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების საფუძველზე 2017 წლის III კვარტალში მთლიანი ბრუნვის 41,2% მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 23,1% - საშუალო, ხოლო 35,7% - მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში: მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 41,6%, საშუალოზე - 24,7%, ხოლო მცირე ბიზნესზე - 33,7%. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 35,9% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 22,2% - საშუალო, ხოლო დარჩენილი 41,9% - მცირე ბიზნესზე.

ვრცლად »

ინფლაცია საქართველოში: 2017 წლის ნოემბერი

2017 წლის ნოემბერში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 1,1 პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 6,9 პროცენტი შეადგინა. მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2,8 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე აისახა 0,39 პროცენტული პუნქტით. ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (9,5 პროცენტი), სატრანსპორტო მომსახურებაზე (4,5 პროცენტი) და ...

ვრცლად »

პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი

ახალი პროდუქტის გამოშვების შემდეგ, კომპანიის მენეჯმენტს სურს, რომ მისმა პროდუქტმა “ხანგძლივად და ბედნიერად იცოცხლოს”. მიუხედავად იმისა, რომ ის პროდუქტის მუდმივ გაყიდვას არ მოელის, კომპანიას სურს მოგების იმ წერტილთან მისვლა, სადაც პროდუქციის გამოშვებასთან დაკავშირებული ყველა მცდელობისა და რისკის ხარჯი განულდება (დაიფარება). მენეჯმენტმა იცის, რომ თითოეულ პროდუქტს თავისი სასიცოცხლო ციკლი ექნება. თუმცა, მისი ზუსტი ხანგრძლიობა წინასწარ მათთვისაც კი უცნობია...

ვრცლად »

პორტერის 5 ძალა

პორტერის 5 ძალის მოდელი აკეთებს ნებისმიერ ინდუსტრიაში არსებული 5 კონკურენტული ძალის ანალიზს და ეხმარება ინდუსტრიას საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრაში. იგი წარმოადგენს ბიზნეს-ანალიზის მოდელს, რომელიც განმარტავს თუ რატომ იღებენ განსხვავებული ინდუსტრიები განსხვავებული სიდიდის მოგებას. მოდელის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად მაიქლ ი. პორტერის 1980 წელს გამოცემულ წიგნში „კონკურენტული სტრატეგია: ინდუსტრიებისა და კონკურენტების ანალიზის ტექნიკები“ გამოქვეყნდა.

ვრცლად »

PEST-ანალიზი

PEST-ანალიზი წარმოადგენს აკრონიმს პოლიტიური (Political), ეკონომიკური (Economical), სოციალური (Social) და ტექნოლოგიური (Technological) ანალიზის გამოსახატავად. ის გამოიყენება ამ ოთხი გარე ფაქტორის კომპანიის ბიზნესთან ურთიერთკავშირის შესაფასებლად. PEST-ანალიზი ეხმარება ბიზნესებს განსაზღვრონ პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენის არეალი მათ გრძელვადიან საქმიანობაზე. მას ხშირად ისეთ მეთოდებთან ერთად იყენებენ, როგორებიცაა SWOT-ანალიზი...

ვრცლად »

საქართველოს ჩაის ბაზარი – 2016 წელი

საქართველოში 2016 წელს 3,000 ტონა ჩაის ფოთოლი იყო წარმოებული. 2016 წელს საქართველოდან ექსპორტზე 1,400 ტონაზე მეტი ჩაი გავიდა და 1.3-ჯერ მეტი იმპორტით შემოვიდა. ექსპორტირებული და იმპორტირებული პროდუქტების საშუალო ფასები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. 2017 წლის ივნისის მდგომარეობით ბაზარზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი პროდუქტები: 25-100-ცალიანი ერთჯერადი პაკეტების შეკვრები, 50-75-100-350-გრამიანი დასაყენებელი ჩაის შეკვრები.

ვრცლად »

ემოციური ინტელექტი ბიზნესში

პირველად  ემოციური ინტელექტი შემდეგი მიგნების ასახსნელად გაჟღერდა: საშუალო IQ-ს (ინტელექტის კოეფიციენტი) მქონე ადამიანები შემთხვევების 70%-ის განმავლობაში  უმაღლესი  IQ-ს მქონეებს სჯობდნენ. ამ ანომალიამ ბზარი გაუჩინა რწმენას, რომ წარმატების საწინდარი მხოლოდ მაღალი IQ არის. ათეულობით წლის განმავლობაში ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყვეს, რომ ემოციური ინტელექტი არის ის მთავარი ფაქტორი, რომელიც ბრწყინვალე მომუშავეს დანარჩენებისგან გამოარჩევს.

ვრცლად »

საბანკო ტერმინების ლექსიკონი

რა არის ავიზო? რას ნიშნავს ლევერიჯი ან რევალვაცია? ეს და სხვა 1,000-მდე საბანკო, ფინანსური, იურიდიული, საბუღალტრო, სადაზღვევო, მარკეტინგული ტერმინის განმარტება შეგიძლიათ იხილოთ  საბანკო ტერმინების ლექსიკონში, რომელიც ”საქართველოს ბანკმა” შექმნა. ტერმინების განმარტების ლინკზე ნახვის გარდა, შეგიძლიათ გადმოიწეროთ google extension, რომელიც ჩაიტვირთება თქვენს კომპიუტერში. ამით შესაძლებლობა მოგეცემათ ინტერნეტსივრცეში ნებისმიერ მისამართზე (საიტზე) შესვლისას, …

ვრცლად »

ეკონომიკის მიმოხილვა: 2017 წლის სექტემბერი

ეკონომიკის ზრდა რეგიონში განვითარებული ეკონომიკური შოკების და გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელების ფონზე, 2015 წელს საქართველოში 2.9 %-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. წინასწარი მონაცემებით, 2016 წლის რეალური ზრდა 2.7 %-ს შეადგენს, 2017 წლის I კვარტალში რეალურმა ზრდამ 5.1 % შეადგინა, ხოლო II კვარტალში – 4.7 %. ფასების დონე 2016 წლისათვის ეროვნული ბანკის …

ვრცლად »