სამშაბათი , ივლისი 14 2020
geen

სიახლეები

აგროდაზღვევის პროექტი: 2014-2017

აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში ფერმერებს შესაძლებლობა აქვთ დააზღვიონ რისკები სეტყვის, წყალდიდობის, ქარიშხლის და საშემოდგომო ყინვისაგან. პროექტის ფარგლებში, შესაძლებელია დაეზღვეს არაუმეტეს 5 ჰა მიწის ნაკვეთი, გარდა მარცვლეული კულტურებისა, სადაც მიწის მაქსიმალური ფართობი 30 ჰა-ს შეადგენს. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემთხვევაში სადაზღვევო პრემიის მაქსიმალური ოდენობა 50,000 ლარია, ხოლო დასაზღვევი მიწის ნაკვეთის ფართობი შეუზღუდავია. 2017 წლის პირობების..

ვრცლად »

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამა: 2014-2017

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 2014-2017 წლებში ხელშეკრულება გაფორმებულია 40 პროექტის ბენეფიციართან, ჯამური საინვესტიციო ღირებულებით 24,217,789 აშშ დოლარი და 4,257,803 ლარი, საიდანაც სახელმწიფო თანადაფინანსებამ შეადგინა 8,798,143 აშშ დოლარი და 600,000 ლარი. 2017 წელს გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში ხელშეკრულება გაფორმდა 9 ბენეფიციართან ჯამური ღირებულებით 4,352,032 აშშ დოლარი..

ვრცლად »

პროექტი ”დანერგე მომავალი”: 2015-2017

პროექტის მიზანი პროექტის ფარგლებში ფერმერებს საშუალება აქვთ სახელმწიფო თანადაფინანსების დახმარებით გააშენონ მრავალწლოვანი ხეხილის ბაღები და შექმნან სანერგე მეურნეობები. პროექტის განხორციელება 2015 წლის მარტში დაიწყო და მისი მთავარი მიზანია, მრავალწლოვანი კულტურების გაშენების გზით საქართველოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების ეფექტიანი გამოყენება, რის შედეგადაც მოხდება იმპორტირებული პროდუქციის ქართული პროდუქციით ჩანაცვლება, გაიზრდება ექსპორტი, გაადვილდება გადამმუშავებელი …

ვრცლად »

ინფლაცია საქართველოში: 2018, აგვისტო

2018 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.5 %, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 3.1 % შეადგინა. ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 1.5 %-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.44 %-ული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (16.4 %), ასევე რძე, ყველი და კვერცხი (4.8 %). ამასთან, ფასების 16.2 %-იანი კლება დაფიქსირდა..

ვრცლად »

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროექტი ”ქართული ჩაი”: 2016-2017

პროექტის მიზანი და პირობები პროექტის მიზანია კერძო სექტორში და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია, ჩაის, როგორც აგრარული კულტურის პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენება, ჩაის თანამედროვე გადამმუშავებელი საწარმოების შექმნა, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაი) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში იურიდიული პირები (გარდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა), რომლებსაც საკუთრებაში გააჩნიათ მიწის ნაკვეთი, მიიღებენ პლანტაციების რეაბილიტაციისათვის …

ვრცლად »

საგარეო ვაჭრობა: იანვარი-სექტემბერი, 2018 (წინასწარი)

2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 9,124.8 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 20.8 %-ით მეტია. აქედან, ექსპორტი 2,448.1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (25.7 %-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 6,676.7 მლნ. აშშ დოლარი (19.1 %-ით მეტი). უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში 4,228.6 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46.3 % შეადგინა..

ვრცლად »

დემოგრაფიული მაჩვენებლები: იანვარი-ივნისი, 2018

საქართველოში 2018 წლის იანვარ-ივნისში ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ 24 312 ბავშვი შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყანაში გარდაიცვალა 23 603 ადამიანი. 2018 წლის პირველ ნახევარში ბუნებრივი მატება (სხვაობა ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რიცხოვნობას შორის) 709 კაცით განისაზღვრა. ბუნებრივი მატების დადებითი მაჩვენებელი ქვეყნის 3 რეგიონში ფიქსირდება: ქ. თბილისში (2 109), აჭარაში (1 041) და ქვემო ქართლში..2018 წლის 6 თვეში რეგისტრირებულია ქორწინების 10 373 და განქორწინების 5 075 შემთხვევა. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში იხილეთ ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით..

ვრცლად »

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები: 2018, II კვარტალი (წინასწარი)

წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2018 წლის II კვარტალში 389.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის II კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებს 9.4 %-ით აღემატება. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკას (მლნ. აშშ დოლარი) 2016-2018 წლებში, კვარტალურ ჭრილში.. II კვარტალის მონაცემებით უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებს წარმოადგენენ: აზერბაიჯანი (20.7 %), ჩეხეთი (20 %)..

ვრცლად »

ეკონომიკური მიმოხილვა: 2018, აგვისტო

ეკონომიკური აქტივობა 2018 წელს გასულ წელთან შედარებით გაუმჯობესდა. წინასწარი შეფასებით, პირველ კვარტალში ზრდამ 5.3 % შეადგინა, აპრილში ეკონომიკური ზრდა 6.5 % იყო, მაისში - 7.5 %, ხოლო ივნისში - 4.0 %. შედეგად, 2018 წლის II კვარტლის საშუალო ზრდამ 6.0 % შეადგინა. რაც შეეხება ივლისს, 4.6 %-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა და ძირითადი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და უძრავი ქონებით ოპერაციების დარგში. პირველი შვიდი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.5 % შეადგინა. 2018 წლისთვის, აქციზის..

ვრცლად »

მთლიანი შიდა პროდუქტი საქართველოში: 2018, II კვარტალი

2018 წლის II კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 10 168,4 მლნ. ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.5 %-ით განისაზღვრა, ხოლო დეფლატორი გაზრდილია 4.8 %-ით. 2018 წლის პირველი ექვსი თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.4 % შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო საქმიანობა (22.0 %), სხვა..

ვრცლად »