სამშაბათი , ივლისი 14 2020
geen

სიახლეები

იმპორტის ფასების ინდექსი: ივნისი, 2018

ქვემოთ მოცემულია იმპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: კოქსი, ნავთობის გადამუშავების პროდუქტები და ბირთვული სათბობი; ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ფასთა კლება არცერთ კატეგორიას არ შეხებია..

ვრცლად »

საქართველოს გართობის ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს გართობის ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა ტურიზმის მიმოხილვა კაზინოები თამაშების რეგულაცია საქართველოში კვება და სასმელები ღამის კლუბები სტადიონები და არენები ფიტნესი და ცურვა თეატრები და საკონცერტო დარბაზები კვლევა მომზადებულია Colliers International-ის მიერ...

ვრცლად »

ინფლაცია საქართველოში: 2018, ივლისი

2018 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში -0,3 პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2,8 პროცენტი შეადგინა. ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები შემცირდა 1,1 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე -0,32 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები შემცირდა ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი (-12,6 პროცენტი), ბოსტნეული და ბაღჩეული (-10,7 პროცენტი)..

ვრცლად »

ეკონომიკური მიმოხილვა: 2018, ივნისი

2018 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკურ ზრდაში ძირითადი წვლილი მარაგების ცვლილებამ და ინვესტიციებმა შეიტანა. თუმცა, ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, საშუალოვადიან პერიოდში კვლავ წმინდა ექსპორტი იქნება ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი. ასევე მოსალოდნელია, რომ მსოფლიო ეკონომიკის გაჯანსაღება ვაჭრობით იყოს გამოწვეული. ზრდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება ინვესტიციები. ამასთან, განხორციელებული რეფორმები და მილსადენის პროექტი ორიენტირებულია ქვეყანაში..

ვრცლად »

ექსპორტის ფასების ინდექსი: ივნისი, 2018

ქვემოთ მოცემულია ექსპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: ქვანახშირი და ლიგნიტი; ტორფი; ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი; ურანი და თორიუმი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; ლითონის მადნები და სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქცია; ფასების კლება დაფიქსირდა შემდეგ კატეგორიებში..

ვრცლად »

საქართველოს სასტუმროების ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს სასტუმროების ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი; ბიზნეს-გარემო; ეკონომიკური პერსპექტივა; ტურიზმის მიმოხილვა; თბილისის სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა; ბათუმის სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა; ქუთაისის სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა; ზღვისპირა სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა; სამთო სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა; საკურორტო სასტუმროების ბაზრის..

ვრცლად »

თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი: ღორის ხორცი, 2017 წ.

ქვემოთ მოცემულია თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი ღორის ხორცისთვის 2017 წელს. თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი გამოითვლება ფორმულით: ადგილობრივი წარმოება შეფარდებული ადგილობრივ წარმოებას დამატებული იმპორტი, გამოკლებული ექსპორტი, გამრავლებული 100-ზე. ეს კოეფიციენტი გვიჩვენებს თუ რა დონეზე უზრუნველყოფს ქვეყანა მოცემულ პროდუქტზე საკუთარ მოთხოვნებს საკუთარი რესურსით და რამდენადაა ის დამოკიდებული იმპორტზე. ეს მონაცემები შეიძლება საინტერესო იყოს..

ვრცლად »

ფასის ლარში გამოხატვა: რეგულაციები

2017 წლის პირველი ივლისიდან ამოქმედდა საქართველოს ეროვული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლი, რომლის მიხედვითაც პროდუქციის რეკლამირებისას და/ან შეთავაზებისას, ფასის გამოხატვა უნდა მოხდეს ეროვნულ ვალუტაში. ქვემოთ მოცემულია ამ საკითხთან დაკავშირებული კითხვა-პასუხები, რომლებიც ამოღებულია ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდიდან. "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის 21 პუნქტით..

ვრცლად »

გაზეთი ”ჩვენი სოფელი” # 34

გამოვიდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაზეთის ”ჩვენი სოფელი” 2018 წლის ივნისის ნომერი. მასში იხილავთ სტატიებს: ატმის სეზონი; "ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში - ფაზა II" შემაჯამებელი კონფერენცია; ქართული ღვინო; ბოლნური ღვინოები; გარემოსდაცვითი კონტროლი;  თუშეთის ეროვნული პარკი; წარმატების ისტორიები; კივის სარეველები; აზიური ფაროსანა; ტრიტიკალეს მოვლა-მოყვანა; სტატია შექმნილია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემთა..

ვრცლად »

ხელფასების სტატისტიკა: 2018, I კვარტალი

2018 წლის პირველ კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 1059 ლარს შეადგენს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასები შემდეგ სფეროებში დასაქმებულ პირებს აქვთ: საფინანსო საქმიანობა (2305 ლ.) , მშენებლობა (1542 ლ.), ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (1439 ლ.), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (1380 ლ.). ყველაზე მცირე ხელფასები განათლების, სოფლის მეურნეობისა და მომსახურების სფეროებში გამოვლინდა..

ვრცლად »