სამშაბათი , ივნისი 2 2020
geen

სიახლეები

ექსპორტ-იმპორტის ინფორმაცია

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდიდან შეგიძლიათ გადმოწეროთ ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები (Excel ფორმატის ფაილებში). ფაილები ვებ-გვერდზე იდება ყოველთვიურად. თითოეულ ფაილში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:  საქონლის სეს ესნ კოდი, რეჟიმი (იმპორტი, ექსპორტი), პარტნიორი ქვეყანა, მასა, ღირებულება აშშ დოლარებში და რაოდენობის დამატებითი მაჩვენებელი. საინტერესო საქონლის მოსაძებნად საჭირო სეს ესნ (საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის..

ვრცლად »

ლარისა და უცხოური ვალუტის სესხის შედარების კალკულატორი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე განთავსებულია ლარისა და უცხოური ვალუტის სესხის შედარების კალკულატორი. ლარში თუ სხვა ვალუტაში სჯობს სესხის აღება? და რა რისკები შეიძლება აქ იყოს გათვალისწინებული, რათა სესხის ამღების ფინანსური ინტერესები არ შეილახოს? სავალუტო რისკის ფასი არის ის ხარჯი რომელსაც მომხმარებელი გაწევდა სავალუტო რისკის დაზღვევისთვის. სავალუტო რისკი წარმოიქმნება უცხოური ვალუტის კურსის ცვლებადობით. თუ მაგალითად დოლარი გამყარდა მაშინ მეტი ლარის გადახდა მოგიწევთ...

ვრცლად »

თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი: ხორცი, 2017 წ.

ქვემოთ მოცემულია თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი ხორცისთვის (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორის, ცხვრისა და თხის, ფრინველის) 2017 წელს. თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი გამოითვლება ფორმულით: ადგილობრივი წარმოება შეფარდებული ადგილობრივ წარმოებას დამატებული იმპორტი, გამოკლებული ექსპორტი, გამრავლებული 100-ზე. ეს კოეფიციენტი გვიჩვენებს თუ რა დონეზე უზრუნველყოფს ქვეყანა მოცემულ პროდუქტზე საკუთარ მოთხოვნებს საკუთარი რესურსით და რამდენადაა ის დამოკიდებული იმპორტზე. ეს …

ვრცლად »

ქართული ავეჯის შესაძლებლობები ევროკავშირის ბაზარზე (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''ქართული ავეჯის შესაძლებლობები ევროკავშირის ბაზარზე'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: საქართველოს ავეჯის ბაზრის მიმოხილვა ქართული ავეჯის ჯგუფი ავეჯის ბაზარი ევროკავშირში მომხმარებელთა ქცევა და ცხოვრების სტილი ევროკავშირში ავეჯის მარეგულირებელი ჩარჩოები ევროკავშირის საქართველოს ავეჯის ბაზრის SWOT-ანალიზი კვლევა მომზადებულია ნათია არსენიშვილის და...

ვრცლად »

საქართველოს საცხოვრებელი ფართების ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს საცხოვრებელი ფართების ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა საცხოვრებელი ფართების ბაზრის ძირითადი პრინციპები თბილისის საცხოვრებელი ფართების ბაზრის მიმოხილვა ბათუმის საცხოვრებელი ფართების ბაზრის მიმოხილვა ქუთაისის საცხოვრებელი ფართების ბაზრის მიმოხილვა კვლევა მომზადებულია...

ვრცლად »

საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა ტურიზმის მიმოხილვა საცალო ვაჭრობა თბილისის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა ბათუმის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა ქუთაისის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა კვლევა მომზადებულია Colliers International-ის მიერ...

ვრცლად »

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება: 2018 წ. მაისი

წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2018 წლის მაისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 7,5 პროცენტი შეადგინა, ხოლო 2018 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო რეალური ზრდა 6,1 პროცენტი დაფიქსირდა.  2018 წლის მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ვაჭრობის, საფინანსო საქმიანობის, სასტუმროებისა და რესტორნების დარგებში. იხილეთ დეტალები ფასების, საქონლის საგარეო ვაჭრობის..

ვრცლად »

საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიები

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 2018 წლის 27 აპრილის მდგომარეობით რეგისტრირებული იყო 17 სადაზღვევო კომპანია. შემდეგ ლინკზე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების რეესტრი, ხოლო აქ იხილავთ სადაზღვევო კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაციას. 2017 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 441.4 მლნ. ლარი შეადგინა, ანაზღაურებული...

ვრცლად »

ბროშურა “ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით”

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე განთავსებულია პრაქტიკული სახელმძღვანელო მომავალი ბინათმესაკუთრეებისთვის "ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით". ბროშურაში განხილულია იპოთეკური სესხის აღებასთან დაკავშირებულ ძირითადი საკითხები, მათ შორის, ამ ტიპის სესხის რისკები და შესაძლებლობები. ბინის ან სახლის გრძელვადიანი იპოთეკური სესხით შეძენა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა ნებისმიერი ოჯახისათვის. შესაბამისად, აღნიშნული გამოცემა პოტენციურ...

ვრცლად »

საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში: 2017 წელი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2017 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა 7,902,509 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 17.6 %-ით მეტია. საერთაშორისო ვიზიტები ძირითადად ზაფხულში განხორციელდ ა და მთლიანი ვიზიტების 34.5 %-ს შეადგინა. საერთაშორისო ვიზიტების უმრავლესობა (38 %) დასვენების, გართობის, რეკრეაციის მიზნით განხორციელდა. ხშირად დაფიქსირებულ მიზნებს შორის არის მეგობრების/ნათესავების მონახულება (22 %), ტრანზიტი (18 %), შოპინგი (10 %)...

ვრცლად »