ოთხშაბათი , ნოემბერი 25 2020
geen

სიახლეები

ხელფასების სტატისტიკა: 2018, I კვარტალი

2018 წლის პირველ კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 1059 ლარს შეადგენს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასები შემდეგ სფეროებში დასაქმებულ პირებს აქვთ: საფინანსო საქმიანობა (2305 ლ.) , მშენებლობა (1542 ლ.), ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (1439 ლ.), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (1380 ლ.). ყველაზე მცირე ხელფასები განათლების, სოფლის მეურნეობისა და მომსახურების სფეროებში გამოვლინდა..

ვრცლად »

საარსებო მინიმუმი: 2018, ივნისი

2004 წლიდან საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია ,,საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 8 მაისის N111/ნ ბრძანების შესაბამისად. 2004 წლამდე..

ვრცლად »

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი: ივნისი

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ზომავს მწარმოებელთა მიერ წარმოებული საქონლის ფასების საშუალო დონის მაჩვენებლის ცვლილებას საბაზისო პერიოდთან შედარებით. მისი საშუალებით შესაძლებელია მომავალი ინფლაციური წნეხის ადრეულ ეტაპზე პროგნოზირება და ინვესტორებისთვის ინფორმაციის მიწოდება პოტენციური გაყიდვებისა თუ წარმოების მოცულობის შესახებ.  2018 წლის ივნისში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 1,1 %-ით შემცირდა, ხოლო..

ვრცლად »

საქართველოს საოფისე ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ”აწარმოე საქართველოში” ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ”საქართველოს საოფისე ბაზარი” (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა თბილისის საოფისე ბაზრის მიმოხილვა რეგიონების მიმოხილვა კვლევა მომზადებულია Colliers International-ის მიერ სააგენტოსთვის ”აწარმოე საქართველოში”.

ვრცლად »

საქართველოს ჩაის ბაზარი – 2017-2018 (6 თვე)

საქართველოში 2017 წელს 2,300 ტონა ჩაის ფოთოლი იყო წარმოებული. რეგიონების მიხედვით წარმოების მაჩვენებლები შემდეგია..2017 წელს საქართველოდან ექსპორტზე 2,000 ტონაზე მეტი ჩაი გავიდა (რაც დაახლ. 600 ტონით არემატება 2016 წლის ექსპორტის მაჩვენებელს) და 1,800 ტონაზე მეტი იმპორტით შემოვიდა. ექსპორტირებული და იმპორტირებული პროდუქტების საშუალო ფასები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან..2018 წლის ივლისის მდგომარეობით ბაზარზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი პროდუქტები..

ვრცლად »

თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი: ბოსტნეული, 2017 წ.

ქვემოთ მოცემულია თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი ბოსტნეულისთვის 2017 წელს. თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი გამოითვლება ფორმულით: ადგილობრივი წარმოება შეფარდებული ადგილობრივ წარმოებას დამატებული იმპორტი, გამოკლებული ექსპორტი, გამრავლებული 100-ზე. ეს კოეფიციენტი გვიჩვენებს თუ რა დონეზე უზრუნველყოფს ქვეყანა მოცემულ პროდუქტზე საკუთარ მოთხოვნებს საკუთარი რესურსით და რამდენადაა ის დამოკიდებული იმპორტზე. ეს მონაცემები შეიძლება საინტერესო იყოს..

ვრცლად »

თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი: რძე და რძის პროდუქტები, 2017 წ.

ქვემოთ მოცემულია თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი რძისა და რძის პროდუქტებისთვის 2017 წელს. თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი გამოითვლება ფორმულით: ადგილობრივი წარმოება შეფარდებული ადგილობრივ წარმოებას დამატებული იმპორტი, გამოკლებული ექსპორტი, გამრავლებული 100-ზე. ეს კოეფიციენტი გვიჩვენებს თუ რა დონეზე უზრუნველყოფს ქვეყანა მოცემულ პროდუქტზე საკუთარ მოთხოვნებს საკუთარი რესურსით და რამდენადაა ის დამოკიდებული იმპორტზე. ეს მონაცემები შეიძლება საინტერესო იყოს..

ვრცლად »

ფინანსური ინსტიტუტები საქართველოში: 2018 წ. მაისი

2018 წლის მაისის მდგომარეობით საქართველოში 16 კომერციული ბანკი მოქმედებდა (134 ფილიალით და 791 სერვის-ცენტრით), მათი სააქციო კაპიტალის სიდიდე 4.6 მლრდ. ლარზე მეტი იყო; ამავე დროისთვის საქართველოში 2 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება, 72 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, 1,106 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი, 1 საფონდო ბირჟა, 17 სადაზღვევო კომპანია და 3 საპენსიო ფონდი მუშაობდა. ბანკების მაქსიმალური რაოდენობა - 105 - დაფიქსირდა 1995 წელს, მინიმალური კი 2017 წლის მაისიდან..

ვრცლად »

საგარეო ვაჭრობა: ივნისი, 2018 (წინასწარი)

2018 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 5,985.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 24.5 %-ით მეტია. აქედან, ექსპორტი 1,593.6 მლნ. აშშ დოლარი იყო (28.8 %-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 4,392.3 მლნ. აშშ დოლარი (23.0 %-ით მეტი). უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-ივნისში 2,798.7 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46.8 % შეადგინა. ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს ექსპორტ-იმპორტის..

ვრცლად »

საქართველოს თაფლის ბაზარი: 2017-2018 (6 თვე)

საქართველოში 2017 წელს 2.5 ათასი ტონა თაფლი იყო წარმოებული. ყველაზე მეტი - 900 ტონა - კახეთში იყო წარმოებული. რეგიონების მიხედვით თაფლის წარმოების მაჩვენებლები შემდეგია..ფერმის კართან (მწარმოებლისგან შესყიდვისას) თაფლის საშუალო ფასი 2017 წელს 14.17 ლარი/კგ. იყო; კახეთში ფერმის კართან თაფლის საშუალო ფასმა 11.99 ლარი/კგ. შეადგინა, სხვა რეგიონებში ეს სიდიდე 15.52 ლარი/კგ. იყო. სავაჭრო ობიექტებში 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით წარმოდგენილი თაფლის ფასები 21.75-33.25 ლარი/კგ. დიაპაზონშია..

ვრცლად »