პარასკევი , მაისი 29 2020
geen

ექსპორტის ფასების ინდექსი საქართველოში: 2018, ოქტომბერი

ექსპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 2,2 %-ით გაიზარდა. ფასების 1,9 %-იანი ზრდა დაფიქსირდა დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე.

წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ექსპორტის ფასების ინდექსი გაიზარდა 6,3 პროცენტით. აღნიშნულ პერიოდში ფასების 7,7 %-იანი ზრდა დაფიქსირდა დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე, ხოლო სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციაზე ფასები შემცირდა 2,3 %-ით.

იხილეთ სრულად.

***

სტატიის წყაროა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება