სამშაბათი , ივნისი 2 2020
geen

სიახლეები

სტარტაპ საქართველო: აგროპარკი

„სტარტაპ საქართველო" სს „საპარტნიორო ფონდის" მიერ დაფუძნდა. იგი ეკონომიკური რეფორმის ნაწილია და მისი მიზანია საქართველოში ბიზნესის (სტარტაპების) განვითარებისთვის ხელშეწყობა. პროგრამა ერთობლივად მომზადდა საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ. ბიზნეს იდეა ინოვაციურ ან მაღალტექნოლოგიურ კომპონენტს უნდა ითვალისწინებდეს. ინოვაციურ კომპონენტში დაფინანსების მოპოვება შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, ან პირთა...

ვრცლად »

ეკონომიკური ტენდენციები: მშპ, ეკონომიკური ზრდა და ზრდის სტრუქტურა

წინასწარი შეფასებით, 2017 წლის იანვარში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური წლიური ზრდა 5.2 პროცენტს შეადგენდა, თებერვალში ზრდა იყო 4.4 პროცენტი, მარტში - 5.3 პროცენტი, აპრილში - 2.1 პროცენტი, მაისში - 5.3 პროცენტი, ივნისში - 4.6%, ივლისში - 3.8%, აგვისტოში - 4.3%, სექტემბერში - 5.0%, ხოლო ოქტომბერში - 5,7%. პირველი ათი თვის ჯამში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეკონომიკა 4.9 პროცენტით გაიზარდა. 2017 წლის მეორე კვარტლისთვის, მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სექტორებში: მშენებლობა (ზრდა 16.4...

ვრცლად »

ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI)

ადამიანის განვითარების ინდექსი შეიქმნა იმის დემონსტრირებისთვის, რომ ქვეყნის განვითარების შეფასების საბოლოო კრიტერიუმი არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდა, არამედ თავად ხალხი და მათი შესაძლებლობებია. HDI კრიტიკულად აფასებს ეროვნული პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს ისეთი ორი ქვეყნის შედარებით, რომელთაც ერთნაირი მთლიანი ეროვნული პროდუქტი (ერთ სულ მოსახლეზე), მაგრამ განსხვავებული ადამიანის განვითარების მაჩვენებლები აქვთ. ეს განსხვავებები წარმოშობს დებატებს სამთავრობო პოლიტიკის ...

ვრცლად »

ბიზნეს-კულტურა

კულტურა ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია და ის გავლენას ახდენს მის სტრატეგიულ მიმართულებებზე, მენეჯმენტზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და ყველა ბიზნეს-ფუნქციაზე ბუღალტრული აღრიცხვიდან დაწყებული პროდუქციის წარმოებით დამთავრებული. კულტურაზე საუბრისას პირველ რიგში ეროვნულ კულტურაზე ვიწყებთ ფიქრს, თუმცა ბიზნეს-კულტურა არანაკლებ მნიშვნელოვან სფეროს წარმოადგენს. იგი აისახება ისეთ აქტივობებზე, როგორებიცაა შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ფორმალობები, სოციალური მედიის...

ვრცლად »

PEST-ანალიზი

PEST-ანალიზი წარმოადგენს აკრონიმს პოლიტიური (Political), ეკონომიკური (Economical), სოციალური (Social) და ტექნოლოგიური (Technological) ანალიზის გამოსახატავად. ის გამოიყენება ამ ოთხი გარე ფაქტორის კომპანიის ბიზნესთან ურთიერთკავშირის შესაფასებლად. PEST-ანალიზი ეხმარება ბიზნესებს განსაზღვრონ პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენის არეალი მათ გრძელვადიან საქმიანობაზე. მას ხშირად ისეთ მეთოდებთან ერთად იყენებენ, როგორებიცაა SWOT-ანალიზი...

ვრცლად »

საქართველოს ჩაის ბაზარი – 2016 წელი

საქართველოში 2016 წელს 3,000 ტონა ჩაის ფოთოლი იყო წარმოებული. 2016 წელს საქართველოდან ექსპორტზე 1,400 ტონაზე მეტი ჩაი გავიდა და 1.3-ჯერ მეტი იმპორტით შემოვიდა. ექსპორტირებული და იმპორტირებული პროდუქტების საშუალო ფასები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. 2017 წლის ივნისის მდგომარეობით ბაზარზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი პროდუქტები: 25-100-ცალიანი ერთჯერადი პაკეტების შეკვრები, 50-75-100-350-გრამიანი დასაყენებელი ჩაის შეკვრები.

ვრცლად »

ემოციური ინტელექტი ბიზნესში

პირველად  ემოციური ინტელექტი შემდეგი მიგნების ასახსნელად გაჟღერდა: საშუალო IQ-ს (ინტელექტის კოეფიციენტი) მქონე ადამიანები შემთხვევების 70%-ის განმავლობაში  უმაღლესი  IQ-ს მქონეებს სჯობდნენ. ამ ანომალიამ ბზარი გაუჩინა რწმენას, რომ წარმატების საწინდარი მხოლოდ მაღალი IQ არის. ათეულობით წლის განმავლობაში ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყვეს, რომ ემოციური ინტელექტი არის ის მთავარი ფაქტორი, რომელიც ბრწყინვალე მომუშავეს დანარჩენებისგან გამოარჩევს.

ვრცლად »

საბანკო ტერმინების ლექსიკონი

რა არის ავიზო? რას ნიშნავს ლევერიჯი ან რევალვაცია? ეს და სხვა 1,000-მდე საბანკო, ფინანსური, იურიდიული, საბუღალტრო, სადაზღვევო, მარკეტინგული ტერმინის განმარტება შეგიძლიათ იხილოთ  საბანკო ტერმინების ლექსიკონში, რომელიც ”საქართველოს ბანკმა” შექმნა. ტერმინების განმარტების ლინკზე ნახვის გარდა, შეგიძლიათ გადმოიწეროთ google extension, რომელიც ჩაიტვირთება თქვენს კომპიუტერში. ამით შესაძლებლობა მოგეცემათ ინტერნეტსივრცეში ნებისმიერ მისამართზე (საიტზე) შესვლისას, …

ვრცლად »

ახალი პროდუქტის ფასწარმოქმნის სტრატეგიები

ფასწარმოქმნის სტრატეგიები პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპების მიხედით იცვება. ყველაზე დიდი გამოწვევა ახალი პროდუქტის გამოშვებისას გვხვდება. არჩევანი ორ სტრატეგიის შორის არის გასაკეთებელი: ე.წ. ,,ნაღების მოხდის’’ ფასწარმოქმნასა და „ბაზარზე შეღწევის“ ფასწარმოქმნას შორის. ბაზარზე ნაღების მოხდის ფასდადების სტრატეგია -  ბევრი კომპანია ახალ პროდუქტზე თავდაპირველად აწესებს მაღალ ფასს, რათა მიიღოს მაღალი შემოსავალი (ასე ვთქვათ ,,ნაღები მოხადოს’’) ბაზრის ყველა ფენიდან.

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი VI

აქ მოცემულია 3 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ საბანკო, სადაზღვევო და ტურიზმის ბაზრების მონაცემები. ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი nbg.gov.ge აქ იხილავთ საქართველოში რეგისტრირებული საბანკო დაწესებულებების რეესტრს, ცალკეული ბანკების საბაკო სისტემის ჯამურ ფინანსურ მაჩვენებლებს, ფინანსური ინსტიტუტების (ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, საპენსიო სქემები…) რაოდენობებს წლებისა და თვეების მიხედვით, ფინანსურ და მონეტარულ სტატისტიკას, ანალიტიკურ …

ვრცლად »