კვირა , დეკემბერი 8 2019
geen

სიახლეები

ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა

მნიშვნელობა საქართველოში დამწყები, მცირე და საშუალო საწარმოთა უმრავლესობა არ აღრიცხავს ან ცუდად (არასრულად, არადროულად, უზუსტოდ) აღრიცხავს და აანალიზებს საკუთარ ფინანსებს. ეს ძალიან ხშირად ამ საწარმოთა წარუმატებლობის მიზეზი ხდება. მეწარმეს ყოველთვის ხელისგულზე უნდა ედოს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის სურათი. ამისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი რამ, რაც უნდა გააკეთოს მეწარმემ/საწარმომ, არის საწარმოს ნაღდი ფულის მოძრაობის …

ვრცლად »

თვითღირებულება და ნულოვანი მოგების წერტილი

საწარმოს პროდუქტის ფასის სწორად განსასაზღვრავად და გაყიდვების ზუსტად დასაგეგმად აუცილებელია საწარმომ გათვალოს პროდუქტის თვითღირებულება და გაიანგარიშოს ნულოვანი მოგების წერტილი. თვითღირებულება თვითღირებულების გათვლის ერთ-ერთი გავრცელებული საშუალებაა ცვლადი ხარჯების მეთოდი. ცვლადია ხარჯები, რომლებიც პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის პირდაპირპროპორციულად იცვლება. ფიქსირებული ხარჯები არ იცვლება პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის ცვლასთან ერთად. ფიქსირებული ხარჯების მაგალითებია: …

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი II

აქ მოცემულია 3 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი ბიზნესის დაგეგმვისთვის, დაფინანსების მიღებისთვის, ბაზრების შესწავლისთვის აუცილებელი ინფორმაცია. სააგენტოს ‘’აწარმოე საქართველოში’’ ვებ-გვერდი enterprisegeorgia.gov.ge სააგენტო ახორციელებს სამეწარმეო გარემოსა და ცალკეულ საწარმოთა განვითარებისთვის განკუთვნილ სახელმწიფო პროექტებს. ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მრეწველობის განვითარების, სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების, მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის, ექსპორტის ხელშეწყობის …

ვრცლად »

კოოპერატივის რეგისტრაცია

კოოპერატივი არის წევრთა შრომით საქმიანობაზე დაფუძნებული ან წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და შემოსავლის გადიდების მიზნით შექმნილი საზოგადოება. მისი ამოცანაა წევრთა ინტერესების დაკმაყოფილება და  მიმართული არ არის უპირატესად მოგების მიღებაზე. კოოპერატივებს მიეკუთვნება: ნედლეულის მომპოვებელი კოოპერატივები, რომლებიც ამ ფორმით ნედლეულს მოპოვებენ საკუთარი წევრებისათვის სასოფლო-სამეურნეო ან სარეწაო პროდუქციის ერთობლივი გასაღების კოოპერატივები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი …

ვრცლად »

”ინოვაციების შესახებ” საქართველოს კანონი

”ინოვაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მიზანია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნა და სრულყოფა, ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობა, სხვა სახელმწიფოებში შექმნილი ტექნოლოგიების საქართველოში ათვისების ხელშეწყობა, საქართველოში შექმნილი ინტელექტუალური საკუთრებისა და ტექნოლოგიების დანერგვისა და ექსპორტის ხელშეწყობა, მოწინავე ტექნოლოგიების მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევა ამ სფეროთა კონკურენტუნარიანობის …

ვრცლად »

თბილისის სურსათით მოვაჭრე ობიექტების კლასიფიკაცია

დღეისათვის საქართველოში მუშაობს 500-ზე მეტი ჰიპერმარკეტი და სუპერმარკეტი (ჰოლდინგი ‘’ნიკორა’’ (ბრენდები ‘’ნიკორა, ‘’ლიბრე’’, ‘’ნუგეში’’, ‘’სანდეი’’) – 200-ზე მეტი ობიექტი, ‘’სმარტი’’ – 15 ობიექტი, ‘’ფრესკო’’ – 8 ობიექტი, ‘’ფუდმარტი’’ (ბრენდები ‘’ფუდმარტი’’ და ‘’იოლი გასტრონომია’’) – 51 ობიექტი, ‘’გუდვილი’’ – 5 ობიექტი, ‘’კარფური’’ – 8 ობიექტი, ‘’ორი ნაბიჯი’’ – 95, ‘’ზღაპარი’’ (‘’ზღაპარი’’, …

ვრცლად »

სავაჭრო ობიექტებთან ურთიერთობებში გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საკითხი

პროდუქციის ფასი ჰიპერმარკეტებისა და სავაჭრო ქსელებისთვის, ზოგიერთ მაღალი დონის სუპერმარკეტისთვის მნიშვნელოვანია მეწარმისგან პროდუქციის შეძლებისდაგვარად დაბალ ფასად შესყიდვა, თუმცა მათთვის ეს ფაქტორი არაა გადამწყვეტი, რადგანაც მათ აქვთ პროდუქციის დიდი არჩევანი სხვადასხვა საფასო სეგმენტში და დახლზე ყველაფასიანი პროდუქტისთვის მოიძებნება ადგილი. პატარა მაღაზიებისთვის, რომლებიც ემსახურებიან ახლომდებარე უბანს, აქვთ პროდუქციის მცირე არჩევანი და ხარისხის …

ვრცლად »

მარკეტინგი: მიზნობრივი სეგმენტის შერჩევა

ბაზრის სეგმენტაციის შედეგად ხდება იმ სეგმენტების გამოვლენა, რომლებზე გასვლაც კომპანიას შეუძლია. ამის შემდეგ ფირმამ უნდა შეაფასოს სხვადასხვა სეგმენტი და გადაწყვიტოს ყველაზე კარგად რომელ სეგმენტს ან სეგმენტებს მოემსახურება. ბაზრის სეგმენტების შეფასება ბაზრის სეგმენტების შეფასებისას კომპანიამ ყურადღება სამ ფაქტორს უნდა მიაქციოს: პირველი – სეგმენტის ზომას და ზრდის ტემპს; მეორე – სეგმენტის სტრუქტურულ …

ვრცლად »

”ტურიზმისა და კურორტების შესახებ” საქართველოს კანონი

”ტურიზმისა და კურორტების შესახებ” საქართველოს კანონი არეგულირებს ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის სფეროში არსებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სახელმწიფო რეგულირების პრინციპებს, დარგის ეკონომიკური  საქმიანობას და დაფინანსებას, საერთაშორისო თანამშრომლობას და სხვა საკითხებს. *** სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

ვრცლად »

ფასწარმოქმნა სხვადასხვა ტიპის ბაზარზე

ფასწარმოქმნის მხრივ გამყიდველის თავისუფლება სხვადასხვა ტიპის ბაზრებზე განსხვავებულია. ეკონომისტების თქმით, არსებობს 4 ტიპის ბაზარი, რომელთაგან თითოეული ქმნის სხვადასხვა ფასწარმოქმნის მექანიზმს. წმინდა კონკურენცია წმინდა კონკურენციის დროს, ბაზარი შედგება ბევრი მყიდველისა და გამყიდველისაგან, რომლებიც ყიდიან ერთგვაროვან პროდუქციას _ ხორბალს, სპილენძსა თუ ფასიან ქაღალდებს. არც ერთ მყიდველსა თუ გამყიდველს არა აქვს გავლენა არსებულ …

ვრცლად »