პარასკევი , სექტემბერი 18 2020
geen

ცხვარი და თხა: სულადობა და ექსპორტ-იმპორტი (2016-2017 III კვარტალი)

ცხვრისა და თხის სულადობა

ცხვრისა და თხის რაოდენობა 2016 წლის ბოლოს 936,500 სული იყო, 2017 წლის მე-3 კვარტლის ბოლოს – 1,057,400 სული. 2016-2017 წლების კვარტლების ბოლოსთვის ცხვრისა და თხის რაოდენობები შემდეგია (ათასი სული):

კვარტალი / წელი 2016 2017 ზრდა (სული) ზრდა (%)
I 1,232.2 1,272.4 40.2 3.26
II 1,173.1 1,231.9 58.8 5.01
III 1,049.6 1,057.4 7.8 0.74
IV 936.5 N/A N/A N/A
ცხვრისა და თხის ექსპორტ-იმპორტი

2016 წელს ექსპორტზე 155,000-მდე სული ცხვარი იყო გასული, 2017 წელს – 91,000-მდე სული. თხის ექსპორტ-იმპორტის სიდიდე წლიურად 100 სულზე ნაკლებია.

ცხვრის ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2016 წლისთვის შემდეგია:

მონაცემი ექსპორტი იმპორტი
რაოდენობა (სული)  154,868  7,180
ჯამური ღირებულება ($)  10,194,642  372,900
ჯამური მასა (კგ.)  5,318,191  281,640
1 სულის საშუალო ფასი ($)  65.83  51.94
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  34.34  39.23
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($)  1.92  1.32

ცხვრის ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2017 წლისთვის შემდეგია:

მონაცემი ექსპორტი იმპორტი
რაოდენობა (სული)  90,911  18,879
ჯამური ღირებულება ($)  6,526,188  1,122,097
ჯამური მასა (კგ.)  3,009,088  619,804
1 სულის საშუალო ფასი ($)  71.79  59.44
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  33.10  32.83
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($)  2.17  1.81

ექსპორტის მონაცემების შედარება:

მონაცემი  2016 წ.   2017 წ.  ზრდა (ერთეული) ზრდა (%)
რაოდენობა (სული)  154,868  90,911 -63,957 -41.30
ჯამური ღირებულება ($)  10,194,642  6,526,188 -3,668,454 -35.98
ჯამური მასა (კგ.)  5,318,191  3,009,088 -2,309,103 -43.42
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  34  33 -1 -3.61

2017 წელს ექსპორტირებული ცოცხალი ცხვრის რაოდენობა და ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი მნიშვნელოვნადაა შემცირებული – ამის მიზეზი ისაა, რომ საქართველოს ფერმერების დიდმა ნაწილმა მიიღო ეკონომიკურად სწორი გადაწყვეტილება და ცოცხალი ცხვრის საზღვარგარეთ გაყიდვის ნაცვლად ორიენტირება დაიწყო ცხვრის ხორცის ექსპორტზე (2017 წელს ექსპორტირებული ხორცის წონა თითქმის 6-ჯერ აღემატება 2016 წლის მაჩვენებელს):

ცხვრის ხორცის ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები შემდეგია:

მონაცემი  2016 წ.   2017 წ.  ზრდა (ერთეული) ზრდა (%)
მასა (კგ.)  757,434.62  4,463,216  3,705,782  489.25
ღირებულება ($)  3,728,549.87  23,815,651  20,087,101  538.74
საშუალო ფასი ($/კგ.)  4.92  5.34  0.41  8.40

2017 წლის მე-4 კვარტლის მონაცემები ჯერ არაა გამოქვეყნებული. business.org.ge სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 2017 წლის მონაცემების სრულად გამოქვეყნებისთანავე მოგაწვდით სათანადო ინფორმაციას.

***

სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს მონაცემთა საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება