ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სიახლეები

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები: 2018, II კვარტალი (წინასწარი)

წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2018 წლის II კვარტალში 389.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის II კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებს 9.4 %-ით აღემატება. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკას (მლნ. აშშ დოლარი) 2016-2018 წლებში, კვარტალურ ჭრილში.. II კვარტალის მონაცემებით უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებს წარმოადგენენ: აზერბაიჯანი (20.7 %), ჩეხეთი (20 %)..

ვრცლად »

ღვინის ეროვნული სააგენტოს ანგარიში: 2018, I კვარტალი

ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, 2018 წლის იანვარ-მარტში, საქართველოდან, მსოფლიოს 43 ქვეყანაში 17,7 მლნ ბოთლი ღვინის (0,75 ლ) ექსპორტი განხორციელდა, რაც 24 %-ით აღემატება 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 40,47 მლნ-მდე აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო. ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 26 % შეადგინა. ექსპორტის მატება აღსანიშნავია როგორვ ევროპის, ისე აშშ-ს, აზიისა და ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით: ბელარუსი - 429 % (233,220)...

ვრცლად »

კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლები

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული "კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის" მიხედვით ქვეყნდება კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლები. აღნიშნული მონაცემები მოიცავს ბანკების ფინანსურ მაჩვენებლებს 2006 წლიდან 2017 წლის პირველი კვარტლის ჩათვლით. აღნიშნული ფორმატით ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება ჩანაცვლდა პილარ 3-ის განახლებული მოთხოვნებით. ბმულზე იხილავთ საქართველოში მოქმედი 16 კომენციული ბანკის საბალანსო, მოგება-ზარალის..

ვრცლად »

FITCH-ის რეიტინგი: 2018

რეგიონში შექმნილი ეკონომიკური სირთულეების, ასევე, ზოგიერთ მეზობელ ქვეყანაში არსებული სავალუტო კრიზისის ფონზე, ავტორიტეტულმა საერთაშორისო საკრედიტო კომპანია Fitch-მა საქართველოს შეუნარჩუნა საკრედიტო რეიტინგი „BB-“ პოზიტიური პერსპექტივით. საქართველოსთვის საკრედიტო რეიტინგის შეფასება, მნიშვნელოვანი გზავნილია ინვესტორებისთვის, ხელს უწყობს საქართველოს მიმართ ნდობის შენარჩუნებას და ეკონომიკის განვითარებას, რადგან სარეიტინგო კომპანიის ანგარიშში..

ვრცლად »

ეკონომიკური მიმოხილვა: 2018, აგვისტო

ეკონომიკური აქტივობა 2018 წელს გასულ წელთან შედარებით გაუმჯობესდა. წინასწარი შეფასებით, პირველ კვარტალში ზრდამ 5.3 % შეადგინა, აპრილში ეკონომიკური ზრდა 6.5 % იყო, მაისში - 7.5 %, ხოლო ივნისში - 4.0 %. შედეგად, 2018 წლის II კვარტლის საშუალო ზრდამ 6.0 % შეადგინა. რაც შეეხება ივლისს, 4.6 %-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა და ძირითადი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და უძრავი ქონებით ოპერაციების დარგში. პირველი შვიდი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.5 % შეადგინა. 2018 წლისთვის, აქციზის..

ვრცლად »

TED საუბრები: რა ქმნის კეთილდღეობას?

ახლა რომ შეგეძლოთ მომავალში, საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსიაში ინვესტირება, რას მიუძღვნიდით თქვენს დროსა და ენერგიას? უკანასკნელი გამოკითხვის თანახმად, ახალგაზრდების  80 %-მა ცხოვრების მთავარ მიზნად გამდიდრება დაასახელა. იმავე რესპოდენტების 50 %-მა გამოთქვა სურვილი გამხდარიყო ცნობილი. ჰარვარდის კვლევამ ზრდასრული ადამიანების განვითარების თაობაზე, შეისწავლა ათასობით ადამიანი. 75-წლიანი კვლევა ემსახურებოდა მათი მდგომარეობის (სამსახურეობრივი, ოჯახური, ჯანმრთელობის,...) შესწავლას..

ვრცლად »

მთლიანი შიდა პროდუქტი საქართველოში: 2018, II კვარტალი

2018 წლის II კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 10 168,4 მლნ. ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.5 %-ით განისაზღვრა, ხოლო დეფლატორი გაზრდილია 4.8 %-ით. 2018 წლის პირველი ექვსი თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.4 % შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო საქმიანობა (22.0 %), სხვა..

ვრცლად »

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა: 2016-2017

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია პირველადი წარმოების პროდუქტის ხარისხისა და მოსავლიანობის ზრდის ხელშეწყობა, მოქმედი გადამმუშავებელი და შემნახველი აგროსაწარმოების გაფართოება და მოდერნიზაცია, ფერმებსა და საწარმოებში საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. პროგრამა ხორციელდება ''სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტის'' (AMMAR) ფარგლებში..

ვრცლად »

DCFTA საქართველოში: EU შიდა ბაზარი

ევროპის შიდა ბაზარი, ასევე ცნობილი როგორც „ერთიანი ბაზარი“, ხალხსა და ბიზნესს აძლევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავისუფლად გადაადგილებისა და ვაჭრობის საშუალებას. პრაქტიკულად, ის სთავაზობს მომხმარებელს პროდუქციის ფართო არჩევანს და აძლევს მათი ყიდვის საშუალებას კონკურენტუნარიან ფასად, ამასთანავე, ხელს უწყობს მომხმარებელს იყოს დაცული საკუთარ ქვეყანაში, საზღვარგარეთ და/ან ინტერნეტით ვაჭრობისას. ასევე დიდი და პატარა კომპანიებისთვის ამარტივებს კონკურენციას და ამავდროულად ამარტივებს და აიაფებს..

ვრცლად »

იმპორტის ფასების ინდექსი: ივნისი, 2018

ქვემოთ მოცემულია იმპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: კოქსი, ნავთობის გადამუშავების პროდუქტები და ბირთვული სათბობი; ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ფასთა კლება არცერთ კატეგორიას არ შეხებია..

ვრცლად »