პარასკევი , სექტემბერი 29 2023
geen

ღორი: სულადობა და ექსპორტ-იმპორტი (2016-2017)

ღორის სულადობა

ღორის რაოდენობა 2016 წლის ბოლოს 136,200 სული იყო, 2017 წლის ბოლოს – 164,500 სული. 2016-2017 წლების კვარტლების ბოლოსთვის ღორის რაოდენობები შემდეგია (ათასი სული):

კვარტალი / წელი 2016 2017 ზრდა (სული) ზრდა (%)
I 172.1 160.8 -11.3 -6.57
II 176.2 194.6 18.4 10.44
III 196.5 233.8 37.3 18.98
IV 136.2 164.5 28.3 20.78
ღორის ექსპორტ-იმპორტი

2016-2017 წლებში ღორი არ იყო ექსპორტირებული. 2016 წელს იმპორტირებული იყო 33,000-მდე ცოცხალი ღორი, 2017 წელს – 39,000-მდე სული.

ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2016 წლისთვის შემდეგია:

მონაცემი (2016 წ.)
ექსპორტი იმპორტი
რაოდენობა (სული)  –  32,974
ჯამური ღირებულება ($)  –  4,901,432
ჯამური მასა (კგ.)  –  3,325,250
1 სულის საშუალო ფასი ($)  148.65
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  100.84
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($)  1.47

ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2017 წლისთვის შემდეგია:

მონაცემი (2017 წ.)
ექსპორტი იმპორტი
რაოდენობა (სული)  –  37,802
ჯამური ღირებულება ($)  –  5,977,876
ჯამური მასა (კგ.)  –  3,371,763
1 სულის საშუალო ფასი ($)  –  158.14
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  –  89.20
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($)  –  1.77

იმპორტის მონაცემების შედარება:

მონაცემი  2016 წ.   2017 წ.  ზრდა (ერთეული) ზრდა (%)
რაოდენობა (სული)  32,974  37,802  4,828  14.64
ჯამური ღირებულება ($)  4,901,432  5,977,876  1,076,444  21.96
ჯამური მასა (კგ.)  3,325,250  3,371,763  46,513  1.40
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  101  89 -12 -11.55

 

***

სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს მონაცემთა საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება