შაბათი , ივნისი 22 2024
geen

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი: სულადობა და ექსპორტ-იმპორტი (2016-2017)

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა 2016 წლის ბოლოს 962,700 სული იყო, 2017 წლის ბოლოს – 900,400 სული. 2016-2017 წლების კვარტლების ბოლოსთვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობები შემდეგია (ათასი სული):

კვარტალი / წელი 2016 2017 ზრდა (სული) ზრდა (%)
I 1,109.8 1,035.7 -74.1 -6.68
II 1,113.5 1,018.9 -94.6 -8.50
III 1,042.6 952.5 -90.1 -8.64
IV 962.7 900.4 -62.3 -6.47
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტ-იმპორტი

2016 წელს ექსპორტზე 100,000-მდე სული ცოცხალი ფური და ხარი იყო გასული, 2017 წელს – 133,000-მდე სული. 2016 წელს ექსპორტირებული 1 სული საქონლის საშუალო წონა 207 კგ.-ს შეადგენდა, 2017 წელს კი 148 კგ.-ს. იმპორტის რაოდენობა ორივე წელს უმნიშვნელოა.

ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2016 წლისთვის შემდეგია:

მონაცემი (2016 წ.)
ექსპორტი იმპორტი
რაოდენობა (სული)  97,935  3,589
ჯამური ღირებულება ($)  36,415,187  2,742,956
ჯამური მასა (კგ.)  20,307,381  1,165,694
1 სულის საშუალო ფასი ($)  371.83  764.27
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  207.36  324.80
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($)  1.79  2.35

ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2017 წლისთვის შემდეგია:

მონაცემი (2017 წ.)
ექსპორტი იმპორტი
რაოდენობა (სული)  132,769  5,261
ჯამური ღირებულება ($)  36,009,264  2,960,262
ჯამური მასა (კგ.)  19,696,077  1,329,444
1 სულის საშუალო ფასი ($)  271.22  562.68
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  148.35  252.70
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($)  1.83  2.23

ექსპორტის მონაცემების შედარება:

მონაცემი  2016 წ.   2017 წ.  ზრდა (ერთეული) ზრდა (%)
რაოდენობა (სული)  97,935  132,769  34,834  35.57
ჯამური ღირებულება ($)  36,415,187  36,009,264 -405,923 -1.11
ჯამური მასა (კგ.)  20,307,381  19,696,077 -611,304 -3.01
1 სულის საშუალო მასა (კგ.)  207  148 -59 -28.46

 

***

სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს მონაცემთა საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება