პარასკევი , სექტემბერი 29 2023
geen

სიახლეები

სადაზღვევო ბაზარი: სტატისტიკური და ფინანსური მონაცემების ბაზა

წლების მიხედვით მთლიანად სადაზღვევო ბაზრის და ცალკეული სადაზღვევო კომპანიების სტატისტიკური და ფინანსური მაჩვენებლები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ვებ-გვერდზე. ამ სამსახურის მონაცემებით 2017 წლის ბოლოს რეგისტრირებული იყო 17 სადაზღვევო კომპანია, 16 მათგანი ფლობდა სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას, ხოლო ერთი მათგანი - მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. 2017 წელს მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ...

ვრცლად »

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში: 2018, I იანვარი-მაისი

2018 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 4 895.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24.5 %-ით მეტია; აქედან ექსპორტი 1 284.7 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (28.0 %-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 3 610.9 მლნ. აშშ დოლარს (23.4 %-ით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-მაისში 2 326.2 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 47.5 % შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე..

ვრცლად »

მთლიანი შიდა პროდუქტი საქართველოში: 2018, I კვარტალი

2018 წლის I კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 9 150,2 მლნ. ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5,3 %-ით განისაზღვრა, ხოლო დეფლატორი გაზრდილია 4,3 %-ით. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (13,4 %), სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა (13,4 %)..

ვრცლად »

საქართველოს სოფლის მეურნეობა: 2017

2017 წელს საქართველოს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა 1.565 მლნ ადამიანს შეადგენდა, რაც მთელი მოსახლეობის 42 %-ია. მათგან 8.2 %-ის დასაქმების სფეროს წარმოადგენდა სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, ნადირობა და თევზჭერა; 16.4 %-ის - მრეწველობა; 9.3 %-ის - მშენებლობა; 17.6 %-ის - ვაჭრობა; 10.2 %-ის - ვაჭრობა, ხოლო დანარჩენი 38.3 % სხვა კატეგორიებში ნაწილდებოდა.  ქვემოთ მოცემული პუბლიკაციის მონაცემები ეფუძნება 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერას, რომელიც 2016 წელს შერჩევის ზომის..

ვრცლად »

მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა: 2017

ქვემოთ წარმოდგენილი ანგარიში მოკლედ მიმოიხილავს 2017 წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარებული „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ შედეგებს. აღნიშნული კვლევა 2009 წელს დაწყებული კვლევების მეხუთე ეტაპს წარმოადგენს. იგი გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით მიმდინარე ერთობლივი ღონისძიებების ნაწილია და საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის მონიტორინგისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას ისახავს მიზნად. კვლევას სამი მიზანი აქვს. ესენია: 1. საქართველოში არსებული სოციალურ..

ვრცლად »

გაზეთი ”ჩვენი სოფელი” # 33

გამოვიდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაზეთის ”ჩვენი სოფელი” 2018 წლის ივნისის ნომერი. მასში იხილავთ სტატიებს: საქართველოს მევენახეობის მეცნიერული სკოლა და მისი ფუძემდებელი; ვიცავთ საქართველოს ბუნებას; ცვლილებები სახელმწიფო პროექტში "დანერგე მომავალი"; ყაზბეგის ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა ცენტრი გაიხსნა; ბაქო „Caspian Agro 2018“; ქართული ღვინო; ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია; წარმატების ისტორიები; ჩაის კულტურის სარეველები; მზესუმზირას..

ვრცლად »

რეიტინგი: Fraser Institute – ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი (2017 წლის რეპორტი)

Fraser Institute-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გვაჩვენებს, თუ რამდენად უწყობს ხელს ქვეყნის პოლიტიკა და ინსტიტუციები ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას. ინდექსი იზომება შემდეგი კომპონენტების ანალიზის საფუძველზე: მთავრობის ზომა: მთავრობის დანახარჯები, გადასახადები და სახელმწიფო საწარმოები სამართლებრივი სტრუქტურა და ქონებრივი უფლებების დაცვა მყარი ვალუტა საერთაშორისო ვაჭრობის თავისუფლება საკრედიტო ბაზრის, შრომის ბაზრის და ბიზნესის რეგულირება Fraser …

ვრცლად »

საარსებო მინიმუმი: 2018, მაისი

2004 წლიდან საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია ,,საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 8 მაისის N111/ნ ბრძანების შესაბამისად. 2004 წლამდე..

ვრცლად »

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შედის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში და ახორციელებს სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან, სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებებს. სააგენტოს ვებ-გვერდზე ნახავთ სახელმწიფო ქონებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე აუქციონებს და შეთავაზებებს, სასტუმრო ბიზნესით დაინტერესებულ პირებს...

ვრცლად »

ტურიზმი საქართველოში: მაისი, 2018

2018 წლის იანვარი-მაისის თვის მონაცემებით საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების 2,834,576  ვიზიტი განხორციელდა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით +13.6%-ია. ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან (485,733),  თურქეთიდან (424,686), სომხეთიდან (420,021), რუსეთიდან (410,619) და ირანიდან (116,318) განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, იანვარი-მაისის თვეში გამოირჩნენ: გერმანია +37.3 %, საფრანგეთი.. 

ვრცლად »