პარასკევი , სექტემბერი 29 2023
geen

სიახლეები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო: მცირე გრანტები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 5000 ლარის ფარგლებში მცირე გრანტების პროგრამა არის თემატური დაფინანსების მექანიზმი, რომლის მიზანია სტარტაპების შექმნის და განვითარების ხელშეწყობა. ღია კონკურსის გზით და დადგენილი კრიტერიუმებით შერჩეული აპლიკანტები დაფინანსდებიან 3 მიმართულებით: პროტოტიპის გრანტი გაიცემა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში პროტოტიპის შექმნის, მისი გამოცდის, დახვეწის ან გაუმჯობესების მიზნით, რასაც შედეგად ..

ვრცლად »

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების საერთაშორისო აღიარებისთვის და მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის. შესაბამისად, ხარისხის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია ექსპორტისთვის. ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა მოიცავს მეტროლოგიის, სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების (პროდუქციის შესაბამისობა სტანდარტთან), გამოცდებისა და ხარისხის მენეჯმენტთან დაკავშირებულ ასპექტებს...

ვრცლად »

საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიები

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 2018 წლის 27 აპრილის მდგომარეობით რეგისტრირებული იყო 17 სადაზღვევო კომპანია. შემდეგ ლინკზე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების რეესტრი, ხოლო აქ იხილავთ სადაზღვევო კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაციას. 2017 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 441.4 მლნ. ლარი შეადგინა, ანაზღაურებული...

ვრცლად »

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო: IT ტრენინგები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიზანია საინფორმაციო საზოგადოებისთის პროექტების ფორმირება და სახელმწიფო პროგრამების ერთიანი პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დაკოორდინირება და ყველა სფეროში ინოვაციების შეღწევის ხელშეწყობა და გამოყენების ეფექტურობის ამაღლება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად სააგენტო ახორციელებს ტრენინგებს IT დისტანციური მხარდაჭერის, VOIP, Front-End, Java, Python, PHP, Android, iOS..

ვრცლად »

ბროშურა “ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით”

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე განთავსებულია პრაქტიკული სახელმძღვანელო მომავალი ბინათმესაკუთრეებისთვის "ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით". ბროშურაში განხილულია იპოთეკური სესხის აღებასთან დაკავშირებულ ძირითადი საკითხები, მათ შორის, ამ ტიპის სესხის რისკები და შესაძლებლობები. ბინის ან სახლის გრძელვადიანი იპოთეკური სესხით შეძენა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა ნებისმიერი ოჯახისათვის. შესაბამისად, აღნიშნული გამოცემა პოტენციურ...

ვრცლად »

საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში: 2017 წელი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2017 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა 7,902,509 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 17.6 %-ით მეტია. საერთაშორისო ვიზიტები ძირითადად ზაფხულში განხორციელდ ა და მთლიანი ვიზიტების 34.5 %-ს შეადგინა. საერთაშორისო ვიზიტების უმრავლესობა (38 %) დასვენების, გართობის, რეკრეაციის მიზნით განხორციელდა. ხშირად დაფიქსირებულ მიზნებს შორის არის მეგობრების/ნათესავების მონახულება (22 %), ტრანზიტი (18 %), შოპინგი (10 %)...

ვრცლად »

საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში: 2016 წელი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2016 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობამ 6,719,975 შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 6.6 %-ით მეტია. საერთაშორისო ვიზიტები ძირითადად ზაფხულში განხორციელდა და მთლიანი ვიზიტების 32.2 %-ს შეადგინა. საერთაშორისო ვიზიტების უმრავლესობა (34 %) დასვენების, გართობის, რეკრეაციის მიზნით განხორციელდა. ხშირად დაფიქსირებულ მიზნებს შორის არის მეგობრების/ნათესავების მონახულება (23 %), …

ვრცლად »

სასარგებლო სერვისები: საზოგადოებრივი ცენტრი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტი ''საზოგადოებრივი ცენტრი'' რეგიონებში მოსახლეობას 200-ზე მეტი სერვისს სთავაზობს: პიროვნებასთან დაკავშირებული სერვისები (პირადობის მოწმობა, პასპორტი, დაბადების რეგისტრაცია, ატესტატი, ბინადრობის ნებართვა...) ქონების რეგისტრაცია (საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, ამონაწერი უძრავი ქონების შესახებ, გირავნობის უფლების რეგისტრაცია...) ბიზნესის რეგისტრაცია (საწარმოს რეგისტრაცია, ბიზნესოპერატორად რეგისტრაცია, ამონაწერი ბიზნეს-სუბიექტის შესახებ...

ვრცლად »

რთველის სტატისტიკა საქართველოში

რთველის ოფიციალური სტატისტიკა შეგიძლიათ იხილოთ სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე. აქ საშუალება გაქვთ იხილოთ ჩაბარებული ყურძნის მასა, ყურძნის ჯიშები და ღირებულებები წლების მიხედვით (ჯამური და მუნიციპალიტეტების მაჩვენებლები) (აირჩიეთ სასურველი წელი და მაუსი დააწკაპუნეთ მარჯვენა მხარეს მდებარე ლინკზე ''სტატისტიკა''). რთველის სტატისტიკურ მიმოხილვას იხილავთ პანელში "რთველის შეჯამება", აქვე შეგიძლიათ იხილოთ რთველში მონაწილე კომპანიებისა და მარნების ჩამონათვალი.

ვრცლად »

საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორის პოტენციალი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორის პოტენციალი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) სექტორის შეფასება; ღირებულებათა ჯაჭვის შეფასება; ICT სექტორის ადგილი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე; დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი და სექტორის განვითარება..

ვრცლად »