ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სადაზღვევო ბაზარი: სტატისტიკური და ფინანსური მონაცემების ბაზა

წლების მიხედვით მთლიანად სადაზღვევო ბაზრის და ცალკეული სადაზღვევო კომპანიების სტატისტიკური და ფინანსური მაჩვენებლები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ვებ-გვერდზე.

ამ სამსახურის მონაცემებით 2017 წლის ბოლოს რეგისტრირებული იყო 17 სადაზღვევო კომპანია, 16 მათგანი ფლობდა სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას, ხოლო ერთი მათგანი – მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. 2017 წელს მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 441.4 მლნ. ლარი შეადგინა, ანაზღაურებული ზარალების სიდიდე კი 248.8 მლნ. ლარი იყო. 2017 წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიების წმინდა მოგებამ შეადგინა 20.3 მილიონი ლარი, აქტივებმა კი 580.2 მლნ. ლარი.

 

 

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება