შაბათი , ივნისი 22 2024
geen

წიგნი ”ქართული ტრადიციული მეფუტკრეობა. ჯარას თაფლის წარმოების სახელმძღვანელო”

2022 წელს გამოიცა წიგნი ”ქართული ტრადიციული მეფუტკრეობა. ჯარას თაფლის წარმოების სახელმძღვანელო”.

,,დროა მეფუტკრეებმა ხელახლა შეისწავლონ და გაიხსენონ თავიანთი/წინაპრების ტრადიციები და ისტორია. ასევე, გამოასწორონ შეცდომები, რომლებიც საფრთხეს ქმნის ფუტკრის
გადარჩენისთვის. ჩვენ უნდა გავიაროთ გრძელი და რთული გზა ბიოლოგიური მეფუტკრეობისკენ, რათა დავძლიოთ პრობლემები. ეს არ არის რთული, მაგრამ აუცილებელია. ქიმიკატები, ეთერზეთები, წამლები, ხელოვნური საკვები, უჯრის, სკის ზომა და გარკვეულწილად ინბრიდინგი კლავს ინდუსტრიას (მეწარმეობას) ჩვენს ქვეყანაში და ეს უნდა შეიცვალოს. „დი ლასბი – „ბიო მეფუტკრეობაში დაბრუნება“.

რეცენზენტი – საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი: წარმოდგენილი წიგნის საფუძველზე სავსებით შესაძლებელია შესაბამისი კადრების მომზადება, რომლებიც მოცემული მასალიდან მიღებული ცოდნის საფუძველზე ორიენტირებული იქნებიან სხვადასხვა სახის პროფესიული სამუშაოების
შესრულებაზე. მთლიანობაში, საგანმანათლებლო რესურსი შესრულებულია მაღალ პროფესიულ დონეზე, წარმოდგენილი მასალები და ილუსტრაციები არის თანამედროვე მოთხოვნების საფუძველზე, მასში ამომწურავად არის მოცემული საკითხის შესწავლისათვის აუცილებელი ყველა კომპონენტი.

წიგნის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია შემდეგი ლინკიდან: ”ქართული ტრადიციული მეფუტკრეობა. ჯარას თაფლის წარმოების სახელმძღვანელო”

Comments

Comments