ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სიახლეები

TED საუბრები: როგორ შთააგონებენ ცნობილი ლიდერები მოქმედებისკენ

რატომ არის Apple ასეთი ინოვაციური? წლების განმავლობაში იგი ინარჩუნებს უპირტესობას კონკურენტებთან შედარებით. მიუხედავად ამისა, Apple ისეთივე კომპანიაა, როგორიც ყველა დანარჩენი, აქვს იგივე წვდომა ადამიანურ რესურსებზე, სააგენტოებზე, კონსულტანტებსა თუ მედიაზე. რატომ გახდა მარტინ ლუთერ კინგი სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის ლიდერი? კინგი არ იყო ერთადერთი, რომელიც იტანჯებოდა მისი დროის ამერიკაში და არც ყველაზე ძლიერი ორატორი მთელ ქვეყანაში. რატომ მიაგნეს კონტროლირებადი ფრენის საიდუმლოს მაინცდამაინც..

ვრცლად »

ქართული ავეჯის შესაძლებლობები ევროკავშირის ბაზარზე (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''ქართული ავეჯის შესაძლებლობები ევროკავშირის ბაზარზე'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: საქართველოს ავეჯის ბაზრის მიმოხილვა ქართული ავეჯის ჯგუფი ავეჯის ბაზარი ევროკავშირში მომხმარებელთა ქცევა და ცხოვრების სტილი ევროკავშირში ავეჯის მარეგულირებელი ჩარჩოები ევროკავშირის საქართველოს ავეჯის ბაზრის SWOT-ანალიზი კვლევა მომზადებულია ნათია არსენიშვილის და...

ვრცლად »

საქართველოს საცხოვრებელი ფართების ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს საცხოვრებელი ფართების ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა საცხოვრებელი ფართების ბაზრის ძირითადი პრინციპები თბილისის საცხოვრებელი ფართების ბაზრის მიმოხილვა ბათუმის საცხოვრებელი ფართების ბაზრის მიმოხილვა ქუთაისის საცხოვრებელი ფართების ბაზრის მიმოხილვა კვლევა მომზადებულია...

ვრცლად »

საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა ტურიზმის მიმოხილვა საცალო ვაჭრობა თბილისის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა ბათუმის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა ქუთაისის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა კვლევა მომზადებულია Colliers International-ის მიერ...

ვრცლად »

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება: 2018 წ. მაისი

წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2018 წლის მაისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 7,5 პროცენტი შეადგინა, ხოლო 2018 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო რეალური ზრდა 6,1 პროცენტი დაფიქსირდა.  2018 წლის მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ვაჭრობის, საფინანსო საქმიანობის, სასტუმროებისა და რესტორნების დარგებში. იხილეთ დეტალები ფასების, საქონლის საგარეო ვაჭრობის..

ვრცლად »

საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების ინდექსი (G-EPI)

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინდექსი (G-EPI) წარმოადგენს ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური მონაცემების კომბინაციას და გვიჩვენებს რამდენად არის გადახრილი არსებული მდგომარეობა სასურველისგან. ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე მაჩვენებლები და მათი სასურველი სიდიდეები შეირჩა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020-ის მიხედვით. G-EPI-ს გაანგარიშებაში მონაწილეობს 5 მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური ცვლადი: მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ), ინფლაცია..

ვრცლად »

რეფორმეტრი: სოფლის მეურნეობის რეფორმა

პროექტს "რეფორმეტრი" ახორციელებს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი USAID G4G-ის მხარდაჭერით. მისი მიზანია ეკონომიკური რეფორმების პროგრესის ანალიზი და რეფორმით დაინტერესებულ მხარეებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა. პროექტმა უნდა გაზარდოს როგორც ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება, ისე ნდობა მთავრობას, კერძო სექტორსა და ზოგადად საზოგადოებას შორის. 2017 წლის 14 დეკემბერს, რეფორმეტრის მეორე ფაზა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესრულების შეფასებით დაიწყო..

ვრცლად »

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო: მცირე გრანტები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 5000 ლარის ფარგლებში მცირე გრანტების პროგრამა არის თემატური დაფინანსების მექანიზმი, რომლის მიზანია სტარტაპების შექმნის და განვითარების ხელშეწყობა. ღია კონკურსის გზით და დადგენილი კრიტერიუმებით შერჩეული აპლიკანტები დაფინანსდებიან 3 მიმართულებით: პროტოტიპის გრანტი გაიცემა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში პროტოტიპის შექმნის, მისი გამოცდის, დახვეწის ან გაუმჯობესების მიზნით, რასაც შედეგად ..

ვრცლად »

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების საერთაშორისო აღიარებისთვის და მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის. შესაბამისად, ხარისხის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია ექსპორტისთვის. ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა მოიცავს მეტროლოგიის, სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების (პროდუქციის შესაბამისობა სტანდარტთან), გამოცდებისა და ხარისხის მენეჯმენტთან დაკავშირებულ ასპექტებს...

ვრცლად »

საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიები

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 2018 წლის 27 აპრილის მდგომარეობით რეგისტრირებული იყო 17 სადაზღვევო კომპანია. შემდეგ ლინკზე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების რეესტრი, ხოლო აქ იხილავთ სადაზღვევო კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაციას. 2017 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 441.4 მლნ. ლარი შეადგინა, ანაზღაურებული...

ვრცლად »