სამშაბათი , ივლისი 14 2020
geen

სიახლეები

საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი ბიზნეს-გარემო ეკონომიკური პერსპექტივა ტურიზმის მიმოხილვა საცალო ვაჭრობა თბილისის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა ბათუმის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა ქუთაისის საცალო ვაჭრობის ბაზრის მიმოხილვა კვლევა მომზადებულია Colliers International-ის მიერ...

ვრცლად »

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება: 2018 წ. მაისი

წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2018 წლის მაისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 7,5 პროცენტი შეადგინა, ხოლო 2018 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო რეალური ზრდა 6,1 პროცენტი დაფიქსირდა.  2018 წლის მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ვაჭრობის, საფინანსო საქმიანობის, სასტუმროებისა და რესტორნების დარგებში. იხილეთ დეტალები ფასების, საქონლის საგარეო ვაჭრობის..

ვრცლად »

საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიები

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 2018 წლის 27 აპრილის მდგომარეობით რეგისტრირებული იყო 17 სადაზღვევო კომპანია. შემდეგ ლინკზე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების რეესტრი, ხოლო აქ იხილავთ სადაზღვევო კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაციას. 2017 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 441.4 მლნ. ლარი შეადგინა, ანაზღაურებული...

ვრცლად »

ბროშურა “ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით”

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე განთავსებულია პრაქტიკული სახელმძღვანელო მომავალი ბინათმესაკუთრეებისთვის "ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით". ბროშურაში განხილულია იპოთეკური სესხის აღებასთან დაკავშირებულ ძირითადი საკითხები, მათ შორის, ამ ტიპის სესხის რისკები და შესაძლებლობები. ბინის ან სახლის გრძელვადიანი იპოთეკური სესხით შეძენა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა ნებისმიერი ოჯახისათვის. შესაბამისად, აღნიშნული გამოცემა პოტენციურ...

ვრცლად »

საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში: 2017 წელი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2017 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა 7,902,509 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 17.6 %-ით მეტია. საერთაშორისო ვიზიტები ძირითადად ზაფხულში განხორციელდ ა და მთლიანი ვიზიტების 34.5 %-ს შეადგინა. საერთაშორისო ვიზიტების უმრავლესობა (38 %) დასვენების, გართობის, რეკრეაციის მიზნით განხორციელდა. ხშირად დაფიქსირებულ მიზნებს შორის არის მეგობრების/ნათესავების მონახულება (22 %), ტრანზიტი (18 %), შოპინგი (10 %)...

ვრცლად »

საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში: 2016 წელი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2016 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობამ 6,719,975 შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 6.6 %-ით მეტია. საერთაშორისო ვიზიტები ძირითადად ზაფხულში განხორციელდა და მთლიანი ვიზიტების 32.2 %-ს შეადგინა. საერთაშორისო ვიზიტების უმრავლესობა (34 %) დასვენების, გართობის, რეკრეაციის მიზნით განხორციელდა. ხშირად დაფიქსირებულ მიზნებს შორის არის მეგობრების/ნათესავების მონახულება (23 %), …

ვრცლად »

სასარგებლო სერვისები: საზოგადოებრივი ცენტრი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტი ''საზოგადოებრივი ცენტრი'' რეგიონებში მოსახლეობას 200-ზე მეტი სერვისს სთავაზობს: პიროვნებასთან დაკავშირებული სერვისები (პირადობის მოწმობა, პასპორტი, დაბადების რეგისტრაცია, ატესტატი, ბინადრობის ნებართვა...) ქონების რეგისტრაცია (საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, ამონაწერი უძრავი ქონების შესახებ, გირავნობის უფლების რეგისტრაცია...) ბიზნესის რეგისტრაცია (საწარმოს რეგისტრაცია, ბიზნესოპერატორად რეგისტრაცია, ამონაწერი ბიზნეს-სუბიექტის შესახებ...

ვრცლად »

საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორის პოტენციალი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორის პოტენციალი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) სექტორის შეფასება; ღირებულებათა ჯაჭვის შეფასება; ICT სექტორის ადგილი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე; დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი და სექტორის განვითარება..

ვრცლად »

პროექტი ”სტარტაპ საქართველო”

საპარტნიორო ფონდის პროექტი ''სტარტაპ საქართველო'' დამწყები ბიზნესის (სტარტაპების) განვითარებას უწყობს ხელს. პროგრამა ითვალისწინებს ბიზნესის თანადაფინანსებას სემდეგი 2 მიმართულებით: ინოვაციური კომპონენტი (ითვალისწინებს ეკონომიკური ან სოციალური ღირებულების მქონე გამოყენებადი, ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროდუქტის, პროცესის ან მომსახურების დანერგვას) - ''სტარტაპ საქართველოს'' თანადაფინანსების სიდიდეა 15,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე. ცალკეული პროექტის მთლიანი ბიუჯეტის ოდენობა არ..

ვრცლად »

საქართველოს გართობის ბაზარი (ENG)

სააგენტოს ''აწარმოე საქართველოში'' ვებ-გვერდზე განთავსებულია კვლევა ''საქართველოს გართობის ბაზარი'' (ინგლისურ ენაზე). კვლევაში შესულია შემდეგი თემები: ქვეყნის პროფილი; ბიზნეს-გარემო; ეკონომიკური პერსპექტივა; ტურიზმის მიმოხილვა; კაზინოები; თამაშების რეგულაცია საქართველოში; კვება და სასმელები; ღამის კლუბები; სტადიონები და არენები; ფიტნესი და ცურვა; თეატრები და საკონცერტო დარბაზები; კვლევა მომზადებულია Colliers International-ის მიერ სააგენტოსთვის ''აწარმოე საქართველოში''..

ვრცლად »