ორშაბათი , იანვარი 20 2020
geen

ექსპორტის ფასების ინდექსი: ივნისი, 2018

ქვემოთ მოცემულია ექსპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: ქვანახშირი და ლიგნიტი; ტორფი; ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი; ურანი და თორიუმი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; ლითონის მადნები და სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქცია;

ფასების კლება დაფიქსირდა შემდეგ კატეგორიებში: ტექსტილი და საფეიქრო ნაწარმი; ტყავი და ნაწარმი ტყავისაგან; მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ცელულოზა, ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი; პოლიგრაფიული მომსახურება;

სასაქონლო ჯგუფები ექსპორტის ფასების ინდექსი (ივნისი, 2018)
სულ 114.6
სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია 122.8
ქვანახშირი და ლიგნიტი; ტორფი; ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი; ურანი და თორიუმი; 140.2
ლითონის მადნები და სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქცია 122.3
გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია 113.7
კვების პროდუქტები, სასმელები და თამბაქოს ნაწარმი; 105.4
ტექსტილი და საფეიქრო ნაწარმი 89.9
ტყავი და ნაწარმი ტყავისაგან 90.3
მერქანი და მერქნის ნაწარმი 99.3
ცელულოზა, ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი; ინფორმაციის მატარებლები; პოლიგრაფიული მომსახურება; 91.3
ქიმიური ნივთიერებები, ქიმიური პროდუქტები და ქიმიური ბოჭკოები; 106.6
რეზინისა და პლასტმასის ნაწარმი 120.6
სხვა არალითონის მინერალური ნაწარმი 108.6
ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი 130.5
ელექტრული და ოპტიკური მოწყობილობები 102.1
სხვა სამრეწველო საქონელი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 101.0

 

***


სტატია შექმნილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება