შაბათი , ივნისი 22 2024
geen

თაფლის ექსპორტის გზამკვლევი

თაფლის ექსპორტის გზამკვლევის მიზანია დაინტერესებული პირებისთვის თაფლის ექსპორტის ორგანიზებისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდება. გზამკვლევი აღწერს ექსპორტირების პროცესის ძირითად ეტაპებს, განსაზღვრავს ექსპორტისთვის საჭირო დოკუმენტაციას და იძლევა ინფორმაციას ტრანსპორტირების პროცესში გასათვალისწინებელი საკითხების შესახებ. გზამკვლევში ასევე მოცემულია იმ ქვეყნებისა და ქვეყანათა გაერთიანებების მოკლე მიმოხილვა, რომლებიც უკვე არიან ან აქვთ პოტენციალი გახდნენ ქართული თაფლის იმპორტიორები.

თაფლის ექსპორტის გზამკვლევი მომზადებულია საქართველოს ბიზნესის ინსტიტუტის მიერ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს ერთობლივი პროექტის კავკასიის ალიანსების პროგრამის (ALCP) ფასილიტაციით, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს მერსი ქორფსი.

Comments

Comments