ხუთშაბათი , ივლისი 25 2024
geen

საქართველოს შრომის კოდექსი

საქართველოს შრომის კოდექსი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე შრომით და მის თანმდევ ურთიერთობებს, შრომითი ხელშეკრულების დადების, სამუშაოს შესრულების, შესვენების და დასვენების დროის, შვებულების, შრომის ანაზღაურების და სხვა საკითხებს.

***

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება