სამშაბათი , თებერვალი 27 2024
geen
entrepreneurship word cloud concept isolated on white

”მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი

”მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი აწესრიგებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს. მეწარმე სუბიექტები არიან: ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია) და კოოპერატივი. კანონი განსაზღვრავს პარტნიორთა ვალდებულებებს, მეწარმე სუბიექტთა რეგისტრაციის პირობებს, საწარმოს ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებს…

***

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება