პარასკევი , სექტემბერი 29 2023
geen

სადაზღვევო ბაზარი: 2017 წლის 12 თვე

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 2017 წლის ბოლოს რეგისტრირებული იყო 17 სადაზღვევო კომპანია, 16 მათგანი ფლობდა სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას, ხოლო ერთი მათგანი – მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. 2017 წელს მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 441.4 მლნ. ლარი შეადგინა, ანაზღაურებული ზარალების სიდიდე კი 248.8 მლნ. ლარი იყო. 2017 წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიების წმინდა მოგებამ შეადგინა 20.3 მილიონი ლარი, აქტივებმა კი 580.2 მლნ. ლარი.

ამ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ 2017 წლის სადაზღვევო ბაზრის დეტალური მიმოხილვა.

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება