პარასკევი , მაისი 29 2020
geen

იმპორტის ფასების ინდექსი საქართველოში: 2018, ოქტომბერი

იმპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 2,0 %-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სახეზე გვაქვს ინდექსის 10,2 %-იანი ზრდა.

წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ფასები 10,8 %-ით გაიზარდა დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე, ხოლო სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფზე ფასების 8,7 %-იანი მატება ფიქსირდება. რაც შეეხება ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და ცხელი წყლის ჯგუფს, სახეზე გვაქვს ფასების 33,2 %-იანი კლება.

იხილეთ სრულად.

***

სტატიის წყაროა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება