ოთხშაბათი , ივნისი 23 2021
geen

თბილისის სურსათით მოვაჭრე ობიექტების კლასიფიკაცია

დღეისათვის საქართველოში მუშაობს 500-ზე მეტი ჰიპერმარკეტი და სუპერმარკეტი (ჰოლდინგი ‘’ნიკორა’’ (ბრენდები ‘’ნიკორა, ‘’ლიბრე’’, ‘’ნუგეში’’, ‘’სანდეი’’) – 200-ზე მეტი ობიექტი, ‘’სმარტი’’ – 15 ობიექტი, ‘’ფრესკო’’ – 8 ობიექტი, ‘’ფუდმარტი’’ (ბრენდები ‘’ფუდმარტი’’ და ‘’იოლი გასტრონომია’’) – 51 ობიექტი, ‘’გუდვილი’’ – 5 ობიექტი, ‘’კარფური’’ – 8 ობიექტი, ‘’ორი ნაბიჯი’’ – 95, ‘’ზღაპარი’’ (‘’ზღაპარი’’, ‘’ბაია’’) – 16 ობიექტი და სხვ.), აქედან დაახლ. 300 ობიექტი თბილისშია განთავსებული. გარდა მსხვილი მოთამაშეებისა, თბილისის ბაზარზე სურსათით მოვაჭრე დაახლ. 3,000-მდე სხვადასხვა ხარისხის სუპერმარკეტი და მაღაზია მუშაობს. მეწარმეებს, რომლებიც ამ ობიექტებთან ურთიერთობებს აპირებენ, საქმიანი ურთიერთობების დაგეგმვაში დაეხმარებათ თბილისის სურსათით მოვაჭრე ობიექტების კლასიფიკაცია და მათი მახასიათებლები.

ჰიპერმარკეტები
 • სავაჭრო ობიექტის ხარისხის ზოგადი შეფასება: საშუალო / კარგი / მაღალი
 • განთავსება: ცენტრალური ქუჩა ან მოედანი, თბილისის პერიფერიები, სავაჭრო კომპლექსები ემსახურებიან არა მხოლოდ ერთ რომელიმე კონკრეტულ უბანს, არამედ სპეციალურად, დაგეგმილად მიმსვლელთა დიდ რაოდენობას
 • ასორტიმენტი: მრავალფეროვანი
 • პროდუქციის განლაგება: თვალსაჩინო, მოწესრიგებული
 • ფართი: დიდი ან საშუალო
 • ყველა მათგანს აქვს საკუთარი ცნობილი სახელწოდება და იმიჯი (თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ იმიჯი მხოლოდ დადებითია)
 • სხვადასხვა სახის საქონლისათვის გამოყოფილი აქვთ ცალკე სექციები და ამ სექციას ემსახურებიან სპეციალიზებული გამყიდველი/კონსულტანტები
 • მაღალია დიზაინისა და ვიზუალური გაფორმების დონე, საშუალოზე მაღალია სანიტარული ნორმების დაცვის დონე
 • მაღალი ან დამაკმაყოფილებელი დონისაა პროდუქციის ხარისხის კონტროლი
სავაჭრო ქსელები
 • სავაჭრო ობიექტის ხარისხის ზოგადი შეფასება: საშუალო / კარგი / მაღალი
 • განთავსება: ცენტრალური ქუჩა ან მოედანი, უბანი, ემსახურებიან როგორც კონკრეტულ უბანს, ისე სპეციალურად, დაგეგმილად მიმსვლელ მყიდველებსაც
 • ასორტიმენტი: მრავალფეროვანი (ზოგიერთი მცირე ზომის ობიექტის გარდა)
 • პროდუქციის განლაგება: თვალსაჩინო და მოწესრიგებული
 • ფართი: პატარა / დიდი / საშუალო
 • ყველა მათგანს აქვს საკუთარი ცნობილი სახელწოდება და იმიჯი
 • სხვადასხვა სახის საქონლისათვის გამოყოფილი აქვთ ცალკე კუთხე და სპეციალიზებული გამყიდველი/კონსულტანტი (ზოგიერთი მცირე ზომის ობიექტის გარდა)
 • საშუალოზე მეტია ან მაღალია დიზაინისა და ვიზუალური გაფორმების დონე, საშუალოზე მეტი ან მაღალია სანიტარული ნორმების დაცვის დონე
 • მაღალი ან დამაკმაყოფილებელი დონისაა პროდუქციის ხარისხის კონტროლი
 • ნაწილი მუშაობს 24 საათი
1-ლი კატეგორიის სუპერმარკეტები
 • სავაჭრო ობიექტის ხარისხის ზოგადი შეფასება: კარგი ან ძალიან კარგი
 • განთავსება: უმეტესად ცენტრალური ქუჩა ან მოედანი, ემსახურებიან როგორც კონკრეტულ ახლომდებარე უბნებს, ისე სპეციალურად, დაგეგმილად მიმსვლელ მყიდველებსაც
 • ასორტიმენტი: მრავალფეროვანი
 • პროდუქციის განლაგება: თვალსაჩინო და მოწესრიგებული
 • ფართი: მცირე ან დიდი ან საშუალო
 • ზოგიერთს აქვს საკუთარი ცნობილი სახელწოდება და იმიჯი
 • სხვადასხვა სახის საქონლისათვის გამოყოფილი აქვთ ცალკე კუთხე და სპეციალიზებული გამყიდველი/კონსულტანტი
 • საშუალოზე მეტია ან მაღალია დიზაინისა და ვიზუალური გაფორმების დონე, საშუალოზე მეტი ან მაღალია სანიტარული ნორმების დაცვის დონე
 • ხშირად დამაკმაყოფილებელი დონისაა პროდუქციის ხარისხის კონტროლი
 • მომხმარებელს შეუძლია ახლოდან იხილოს პროდუქცია
 • ნაწილი მუშაობს 24 საათი
მე-2 კატეგორიის სუპერმარკეტები
 • სავაჭრო ობიექტის ხარისხის ზოგადი შეფასება: საშუალო ან კარგი
 • განთავსება: ცენტრალური ქუჩა ან მოედანი, უბანი, ძირითადად ემსახურებიან ახლომდებარე კონკრეტულ უბანს
 • ასორტიმენტი: დამაკმაყოფილებელი
 • პროდუქციის განლაგება: მოწესრიგებული
 • ფართი: პატარა ან დიდი ან საშუალო
 • მათ ნაწილს აქვს მიმდებარე ტერიტორიების მაცხოვრებლებისთვის ცნობადი საკუთარი სახელწოდება და იმიჯი
 • სხვადასხვა სახის საქონლისათვის გამოყოფილი აქვთ ცალკე კუთხე, შესაძლებელია სპეციალიზებული გამყიდველი/კონსულტანტი არ ყავდეთ
 • საშუალო ან საშუალოზე მაღალია დიზაინისა და ვიზუალური გაფორმების დონე, საშუალო ან დაბალია სანიტარული ნორმების დაცვის დონე
 • დაბალი ან საშუალო დონისაა პროდუქციის ხარისხის კონტროლი
1-ლი კატეგორიის მაღაზიები
 • სავაჭრო ობიექტის ხარისხის ზოგადი შეფასება: დაბალზე მეტი ან ნორმალური ან საშუალო
 • განთავსება: არაა შეზღუდული, ძირითადად ემსახურებიან ახლომდებარე კონკრეტულ უბანს
 • ასორტიმენტი: მწირი ან პირველად დონეზე დამაკმაყოფილებელი
 • პროდუქციის განლაგება: უხარისხო ან საშუალო ხარისხის
 • ფართი: პატარა ან საშუალო
 • მათ დიდ ნაწილს არ აქვს მიმდებარე ტერიტორიების მაცხოვრებლებისთვის ცნობადი საკუთარი სახელწოდება, თუმცა შეიძლება ჰქონდეს მომხმარებლების მიერ შერქმეული სახელწოდება (ძირითადად – მფლობელის სახელის მიხედვით); აქვს იმიჯი
 • სხვადასხვა სახის საქონლისათვის გამოყოფილი არ აქვთ ცალკე კუთხე
 • საშუალო ან დაბალია დიზაინისა და ვიზუალური გაფორმების დონე, დაბალია სანიტარული ნორმების დაცვის დონე
 • დაბალი დონისაა პროდუქციის ხარისხის კონტროლი
 • მომხმარებელს მეტწილად შეუძლია ახლოდან იხილოს პროდუქციის ნაწილი
 • ხშირია რიგები
 • ნაწილს აქვს ‘’შეთავსებული’’ გარემო: ზოგიერთგან შიდა ტერიტორიაზეა განთავსებული საცხობი, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი და სხვა ობიექტები.
მე-2 კატეგორიის მაღაზიები

ამ ობიექტთა ძირითადი მახასიათებლები ჰგავს ‘’I კატეგორიის მაღაზიების’’ მაჩვენებლებს, მათგან განსხვავებით კი:

 • უმეტესად განთავსებულნი არიან ცენტრალური გზებიდან მოშორებით, ხშირად – სარდაფებსა და ნახევარსარდაფებში, ემსახურებიან ახლომდებარე კონკრეტულ უბანში მცხოვრებ სისტემატურ კლიენტურას
 • ასორტიმენტი მწირზე მწირია
 • ხშირია საქონლის ნისიაზე გაყიდვა
 • არ ხდება ხარისხის კონტროლი

***

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება