ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

საქართველოს მოსახლეობა

საქართველოს მოსახლეობა (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა) 2017 წლის 1-ლი იანვრისთვის 3,718,200 ადამიანია. მოსახლეობის 57.2 პროცენტი (2,128,600) ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 42.8 პროცენტი (1,589,600) – სასოფლო დასახლებაში. მამაკაცთა რაოდენობაა 1,781,500 (მოსახლეობის 47.9 %), ხოლო ქალების – 1,936,700 (მოსახლეობის 52.1 %).

ახალგაზრდა ასაკის მოსახლეობის (0-14 ასაკობრივი ჯგუფი) წილმა მთელ მოსახლეობაში 19.5 % შეადგინა, ხოლო შრომისუნარიან ასაკში მყოფი მოსახლეობის (15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) წილმა – 66.1 %. 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი 14.5 %-ია. 0-14 წლის მამაკაცების წილი მთლიან მოსახლეობაში ჭარბობს ქალებისას, ხოლო 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს.

მოსახლეობის 30 % თბილისში ცხოვრობს.

საქართველოს მოსახლეობის განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით შემდეგია (ათასი კაცი):

 ასაკი   სულ   მამაკაცი   ქალი 
 -1 56.3 28.7 27.6
 1 – 4 210.3 109.4 100.9
 5 – 9 251.1 131.4 119.7
 10 – 14 206.4 109.4 97.0
 15 – 19 214.5 113.5 101.0
 20 – 24 231.3 119.3 112.0
 25 – 29 278.3 139.9 138.4
 30 – 34 271.8 135.7 136.1
 35 – 39 249.7 123.5 126.2
 40 – 44 242.3 119.2 123.1
 45 – 49 236.7 114.5 122.2
 50 – 54 253.9 119.6 134.3
 55 – 59 258 118.3 139.7
 60 – 64 220.2 96.7 123.5
 65 – 69 180.8 75.3 105.5
 70 – 74 99.7 38.9 60.8
 75 – 79 137.5 49.6 87.9
 80 – 84 74.5 25.9 48.6
 85+ 44.9 12.7 32.2
 სულ მოსახლეობა  3,718.2 1,781.5 1,936.7

მოსახლეობის განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით შემდეგია (ათასი კაცი):

რეგიონი / მუნიციპალიტეტი მოსახლეობა
საქართველო 3,718.2
თბილისი 1,114.6
აფხაზეთის არ
ქ. სოხუმი
ქ. ტყვარჩელი
აჟარის მუნიციპალიტეტი
გაგრის მუნიციპალიტეტი
გალის მუნიციპალიტეტი
გუდაუთის მუნიციპალიტეტი
გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
სოხუმის მუნიციპალიტეტი
აჭარის არ 339.0
ქ. ბათუმი 155.5
ქედის მუნიციპალიტეტი 17.0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 75.5
შუახევის მუნიციპალიტეტი 15.2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 52.1
ხულოს მუნიციპალიტეტი 23.7
გურია 112.6
ქ. ოზურგეთი 14.6
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 31.3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 47.9
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 18.8
იმერეთი 529.7
ქ. ქუთაისი 147.2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 21.2
ვანის მუნიციპალიტეტი 24.2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 57.3
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 35.1
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 48.2
საჩხერის მუნიციპალიტეტი 37.8
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 20.4
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 56.2
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 39.6
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 19.3
ხონის მუნიციპალიტეტი 23.2
კახეთი 317.5
ქ. თელავი 19.5
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 31.5
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 53.6
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი 21.0
თელავის მუნიციპალიტეტი 38.6
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 41.7
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 52.4
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 29.5
ყვარლის მუნიციპალიტეტი 29.7
მცხეთა-მთიანეთი 93.8
ქ. მცხეთა 7.8
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი 25.2
თიანეთის მუნიციპალიტეტი 9.2
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 47.8
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3.8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 31.0
ქ. ამბროლაური 2.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 8.7
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4.4
ონის მუნიციპალიტეტი 5.9
ცაგერის მუნიციპალიტეტი 10.0
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 328.3
ქ. ზუგდიდი 42.3
ქ. ფოთი 41.4
აბაშის მუნიციპალიტეტი 21.9
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 62.5
მარტვილის მუნიციპალიტეტი 33.1
მესტიის მუნიციპალიტეტი 9.5
სენაკის მუნიციპალიტეტი 39.3
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 22.1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 25.9
ხობის მუნიციპალიტეტი 30.3
სამცხე-ჯავახეთი 160.6
ქ. ახალციხე 18.1
ადიგენის მუნიციპალიტეტი 16.5
ასპინძის მუნიციპალიტეტი 10.4
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 45.2
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 20.7
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 25.1
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 24.6
ქვემო ქართლი 427.4
ქ. რუსთავი 126.3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 53.9
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 82.5
დმანისის მუნიციპალიტეტი 19.1
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 20.8
მარნეულის მუნიციპალიტეტი 105.9
წალკის მუნიციპალიტეტი 18.9
შიდა ქართლი 263.7
ქ. გორი 48.3
ქ. ცხინვალი
გორის მუნიციპალიტეტი 77.9
ერედვის მუნიციპალიტეტი
თიღვის მუნიციპალიტეტი
კასპის მუნიციპალიტეტი 43.5
ქარელის მუნიციპალიტეტი 41.4
ქურთის მუნიციპალიტეტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი 52.6
ჯავის მუნიციპალიტეტი

***

სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება