კვირა , აპრილი 21 2024
geen

საგადასახადო პოლიტიკის საერთაშორისო დაბეგვრის ანგარიში: 2018 (ENG)

აღნიშნული ანგარიში მიმოიხილავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიღწევებს საერთაშორისო დაბეგვრაში 2018 წლის განმავლობაში და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა:

საერთაშორისო საგადასახადო ხელშეკრულებები

  • მრავალმხრივი კონვენცია BEPS – ის (Base Erosion and Profit Shifting – საბაზო ზიანი და მოგების ცვლილება) თავიდან არიდების მიზნით საგადასახადო სფეროსთან დაკავშირებული ღონისძიებების განსახორციელებლად
  • BEPS – ის მინიმალური სტანდარტები
  • გლობალური ფორუმი განჭვირვალობასა და საგადასახადო მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
  • ევროკავშირის სკრინინგის (გამოკვლევა მიზანთან შესაბამისობის დასადგენად) პროცესი
  • შესაძლებლობების განვითარება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2018 წლის საგადასახადო პოლიტიკის საერთაშორისო დაბეგვრის ანგარიში იხილეთ სრულად. 

***

სტატია შექმნილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემთა საფუძველზე. 

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება