კვირა , დეკემბერი 8 2019
geen

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

ნებისმიერ ადამიანს ან ორგანიზაციას შეიძლება დასჭირდეს ექსპერტიზა სხვადასხვა მიმართულებით. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო წარმოადგენს სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულებას და მისი მომსახურებით სარგებლობენ სახელმწიფო და საბიუჯეტო ორგანიზაციები, კომერციული და არაკომერციული დაწესებულებები, სხვა იურიდიული თუ ფიზიკური პირები.

ბიურო ახორციელებს სრულფასოვან დამოუკიდებელ ექსპერტიზებს შემდეგ დარგებში:

 • დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზა
 • ბალისტიკური ექსპერტიზა
 • ტრასოლოგიური ექსპერტიზა
 • დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა
 • ავტო-ტექნიკური, სატრანსპორტო ტექნიკური, ავტო-სასაქონლო, საავიაციო და სარკინიგზო-ტექნიკური ექსპერტიზა
 • კომპიუტერული, ვიდეო და ფონოსკოპიური ექსპერტიზა
 • სახანძრო-ტექნიკური ექსპერტიზა
 • ფინანსური ექსპერტიზა
 • სამშენებლო და საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზა
 • სასაქონლო ექსპერტიზა
 • ზოგადი ქიმიური ექსპერტიზა
 • ნარკოტიკული, მომწამვლელი ნივთიერებებისა და ფარმპრეპარატების ექსპერტიზა
 • კვების (მათ შორის ბავშვთა) პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზა
 • ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზა
 • რადიაციული ექსპერტიზა
 • სამედიცინო ექსპერტიზა
 • ფსიქიატრიული და ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა
 • ნარკოლოგიური ექსპერეტიზა
 • ბიოლოგიური ექსპერტიზა
 • სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სხვა მომსახურება

ბიუროს სერვისების სრული სია და ტარიფები ამ ლინკიდან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ.

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება