კვირა , დეკემბერი 8 2019
geen

დაქირავებით მომუშავე სამუშაო ძალა საქართველოში: 2018, III კვარტალი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებში მოცემულია საქართველოში დაქირავებულ პირთა რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების, საკუთრების ფორმები, რეგიონებისა და საქმიანობის სახეების მიხედვით. თითოეულ ცხრილში საშუალება გეძლევათ შეადაროთ ერთმანეთს მსხვილ, საშუალო და წვრილ საწარმოებში დაქირავებით მომუშავე პირთა რაოდენობები, ასევე იხილოთ დაქირავებულ ქალთა და მამაკაცთა თანაფარდობა.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშებს გაეცანით აქ –  “დაქირავებულ პირთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით“, “დაქირავებულ პირთა რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით“, “დაქირავებულ პირთა რაოდენობა საკუთრების ფორმების მიხედვით“,  “დაქირავებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით“. 

***

სტატია შექმნილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე. 

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება