ორშაბათი , მაისი 20 2024
geen

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018 წ. (Ge, Eng)

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018 წ.

სტატისტიკური პუბლიკაცია „დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018“ წარმოადგენს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) ყოველწლიურ გამოცემას,
რომელიც ასახავს საქართველოში მიმდინარე დემოგრაფიულ პროცესებს და ტენდენციებს.

პუბლიკაციაში მოცემულია მოსახლეობის რიცხოვნობის და მისი ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობის, დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების, განქორწინების და გარე მიგრაციის
სტატისტიკური მწკრივები.

პუბლიკაცია ”დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში” (2018 წ.) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

Comments

Comments